T-MA - A BRDSZ elektronikus hírlevele
2013. október
A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróság milyen kérdéseket intézett a magyar Kormányhoz?

A kérelmező kimerítette-e a hazai jogorvoslatokat, ahogyan azt az Egyezmény 35. cikkének 1. bekezdése megköveteli? Történt-e beavatkozás a kérelmezőnek a tulajdon békés élvezetéhez való jogába az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti értelemben? A beavatkozás túlzott egyéni terhet ró-e a kérelmezőre? Ez utóbbi összefüggésben a Bíróság felhívta a feleket az egykor szolgálati nyugdíjban részesült, valamit a szolgálati járandóságban részesülő személyek jogállása közötti különbségek pontos bemutatására, különös tekintettel a szóban forgó törvényi változást megelőzően, illetve azt követően juttatott természetbeni juttatásokra.
Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága

Lehet-e azt mondani, hogy a kifogások intézkedés annak érdekében irányuk a kérelmezőhöz hasonló helyzetben lévő személyek ellen, hogy orvosolja a túlzottan magas nyugdíjakkal. fémjelzett igazságtalan privilégiumok által okozott rendellenes helyzetet?

Biztosított-e a jogalkotás a kérelmező számára az új szabályokhoz való alkalmazkodást lehetővé tévő átmeneti időszakot? Végül, a Bíróság annak előterjesztésére kéri a Kormányt, hogy tudomása szerint a szolgálati jogviszonyban állt személyek nyugdíját illetően került-e sor hasonló törvénymódosításra az Európa Tanács valamely tagállamában?
Erzsébet-utalvány