Nem szabad az utcára menni!

Elnöki intelmek

Nem múlhatott el a dobogókői BRDSZ-program anélkül, hogy ne jelent volna meg dr. Szabó Endre, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke. Az egyik legnagyobb honi érdekvédelmi szövetség vezetőjétől a résztvevők arra vártak választ, ez idő szerint célszerű-e a munkavállalók érdekeit nyílt színen, közterületen megjeleníteni. Az elnök határozott válaszokkal érkezett.

Szabó doktor előrebocsátotta, nincsenek könnyű helyzetben manapság a munkavállalók, különösen a közszférában dolgozók, mert jogosan nagy e körben az elégedetlenség, az érdekérvényesítési kilátások viszont nem túl biztatóak. Szólt a közszolgálati munkavállalói csoportok speciális problémáiról, és kijelentette: nemcsak a kormánnyal kell konfrontálódni, hanem a versenyszférával, annak munkáltatóival is. Emlékeztetett rá, Szőke Károly, a Vasas Szakszervezet elnöke azt mondta, mégiscsak abszurdum, hogy a közszféra ilyen sokba kerül, ezt nem tudja a gazdaság kitermelni. Demján Sándortól is többször elhangzott érdekegyeztető fórumokon, hogy a közszférát jelentősen meg kell tizedelni. Minimum 200 ezer ember elbocsátásáról beszélt.

_ Már a kormány szótárából is kikerült a felzárkóztatás, csak azt mondják, szinten tartás, és _ sajnos _ a társadalom jelentős hányada sem szimpatizál a közszféra bérhelyzetével. Mi azt képviseljük, hogy bár az elmúlt években valóban komoly keresetjavító intézkedések történtek, ez a mi felfogásunk szerint az elmúlt 10 év kárpótlása volt, hisz ugyanebben az időszakban a közszféra 30_40 százalékkal lemaradt a versenyszférától. Most közeledés történt _ jellemezte a fejleményeket az elnök, majd kijelentette, nem lehet a jövőre vonatkozó előlegként felfogni az eddigi béremeléseket, a szinten tartást garantálni kell. Ezt a kormány elfogadja.

A fegyveres szférára azonban direkt módon nem vonatkozik a kormánnyal történt bérmegállapodás, mert itt nincs sztrájkjog, de természetesen a SZEF azon van, hogy a számukra is kiharcolja, amit a többieknek. Úgy vélik, májusban szaván kell fogni a kormányt. Abban maradtak, hogy a fegyveres területeken másfajta megállapodással kell rendezni a dolgokat. Ha akkor se tudnak megegyezni, felmerül, mit tehetnek. Dr. Szabó Endre rámutatott: az előzetes felméréseik gyenge eredményt mutattak a tekintetben, hányan sztrájkolnának. Kevesen, mégpedig azért, mert féltik a munkahelyüket. A demonstráció enyhébb fokozata a tiltakozásnak, és ha azt Budapesten rendezik, nem ott, ahol a munkavállaló él, akkor nagyobb a készség a részvételre, de csak úgy szabad belefogni, ha jelentős részvételt lehet garantálni.

_ Meg kell mondanom, és ezt erősítik a nemzetközi tapasztalatok is, hogy mindenütt a tárgyalásos megegyezés van előtérben. Nehéz volna itt egy 300 ezres demonstrációt megszervezni, és így a tárgyalási pozíciók persze gyengébbek, ami nem azt jelenti, hogy feladnánk, csak ezt tudomásul kell venni _ érvelt a SZEF vezetője.

Törekszik a SZEF is az érdemi megállapodásra, de arra kérte a megjelenteket, készüljenek egy esetleges demonstrációra, legyenek ott minél többen. Arra is biztatta a BRDSZ-eseket, hogy a baljós előjelek ellenére se veszítsék el az optimizmusukat, mert akkor biztos a vereség. _ cs _

Az EU-ban is megvédünk

Szolgáltatók

vagyunk, soha nem csalunk

Immáron nagykamasz lesz a kicsiből, 15 eszetndőssé cseperedik a Belügyi Dolgozók Szakszervezetéből (BDSZ) alakult BRDSZ.
Az egykor a rendszerváltás kínjait feledni igyekvő,
a közszolgálatban dolgozókat gyalázó társadalmi hangulatban is a munkavállalók érdekeit mindenek elé helyező, már akkor legnagyobb létszámú, s így legbefolyásosabb belügyi érdekvédelmi szervezetként lépett fel tagságunk, s _ szerencsére _ az akkori csecsemő érett ifjúvá, felelősségteljes felnőtté cseperedett.

Egyre jobban fejlődött a BRDSZ érdekvédelmi PR-ja, agitációs és érdekérvényesítő rendszere: ha emlékeztek rá, s miért ne lenne így, megfordultunk a Kossuth téren is, hogy hangot adjunk elégedetlenségünknek. Mindig fő szempont volt, hogy nyerjünk meg a mozgalomnak újabb és újabb tagokat, a jelszavaink egyik legfontosabbika az együtt erősebbek leszünk szlogen mentén az ÉRTED, ÉRTEM, ÉRTÜNK volt és maradt.

A BRDSZ működőképességét a tagság anyagi áldozata garantálja. Jelenleg több mint 21 ezer szakszervezeti tag tartozik a közösségünkhöz. Magas szervezettséggel, profi érdekképviselettel emelt fővel tudjuk megvédeni egymást és magunkat. Csak így lehet esélyünk arra, hogy ne megtört gerincű vazallusokként szenvedjük el a hatalmasságok esetleges döntéseinek újabb és újabb szeszélyeit.

Egykor az a felismerés hozta létre a BRDSZ-t, hogy egyértelművé vált: az egyes munkavállalói érdekvédelmi törekvéseknek csak akkor van esélyük a sikerre, ha a belügyi közalkalmazottak, az ott dolgozó köztisztviselők és a speciális szolgálati viszonyban állók egymással szövetkezve, közösen lépnek fel jogos érdekeik képviseletében és védelmében.

A kilencvenes évek közepére az érdemi érdekképviseleti munka feltételei megteremtődtek. 1994. február 28-áig valamennyi szakszervezeti alapszervnél tisztújítást rendezetek. Ezután már egyértelművé vált, hogy a testületek összetétele és a szakszervezet felépítése a tagok akaratát fejezi ki. A megújulási elvárásoknak megfelelően kialakulhatott a működőképes szakszervezet.

A BRDSZ munkastílusára mindenkor a tárgyalásos konfliktusmegoldás volt a jellemző. A BRDSZ egyik legfontosabb szociális tevékenysége _ a segélyezésen túl _ tagjai aktív pihenésének, nyaralásának elősegítése. Szakszervezetünk számos lehetőséget biztosít erre, és anyagilag is támogatja a korábbi választék bővítését. A siófoki BM-kemping, a harkányi, a cserépfalui, a fadd-dombori, a berekfürdői, a gyopárosi, a zalakarosi, a körmendi belföldi üdülések biztosítása mellett az elmúlt években külhoni utazásokat is szerveztünk. Így juthattok el Egyiptomba, Mexikóba, Jordániába, Szíriába, Horvátországba, Dalmáciába, Olaszországba, vagy éppen körutazást tehettek a csodálatos Székelyföldön, utazhattok az erdélyi Máramaros vidékére, illetve Bukovinába, vagy éppen Prágába, a salzkammerguti (Ausztria) nárciszfesztiválra, esetleg a spanyolországi, igen népszerű tengerparti nyaralóhelyre, a Costa Bravára. Előttetek áll egy mesés svájci körutazás, egy görögországi napfürdőkúra lehetősége és még számtalan csoda, amelyekről idén is tájékoztatást kaphattok dr. Puskás Józsefnétól, a BRDSZ üdülési csoportjának vezetőjétől a 12-117-es belügyi vagy a 441-1245-ös város telefonszámokon.

Nem csak ezért: gyertek! Titeket is vár a BRDSZ! Egy EU-tagállam polgáraként is megvédjük a jogaitokat csakúgy mint eddig! k

Segítő BRDSZ

Megvédjük a munkahelyeket, munkajogi védelmet nyújtunk a rászorulóknak, jogsegélyszolgálatot működtetünk, harcolunk a tisztességes jövedelmekért, a munkaköri pótlékokért, az emberhez méltó munkakörülményekért. Szolidaritást vállalunk a kiszolgáltatott munkavállalókkal, az elesettekkel, a bajba jutottakkal, s ha igénylik, segítjük a pályakezdőket és az időseket. Tagságunk érdekeit szem előtt tartva véleményezzük a törvény- és jogszabálytervezeteket, a dolgozókat érintő megállapodásokat a készülő munkahelyi szabályzatokat, utasításokat. Szakszervezeti tisztségviselőink munkáját jogászok, adóügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi szakemberek segítik.

Út a Lajtán túlra

Nem csatlakozunk, hanem visszatérünk Európába. Nem szórványos, inkább általánosnak mondható ez a vélemény. Nem árt azonban sejtetni legalább, az út, amelyre most lépünk, kissé, sőt időnként nagyon is göröngyös lesz. A dobogókői háromnapos tanácskozáson elhangzott néhány intelem, amelyeket jó szívvel ajánlunk mindannyiótok figyelmébe.

Akarva-akaratlanul most fognak megköttetni azok a nagy megállapodások, amelyek révén az életformájuk, az életmódjuk, a munkahelyük egy új megállapodás-rendszer részévé válik. El kell dőlnie, hogy a politikai intézményrendszerben konszenzusos politizálás fog-e kialakulni vagy konfrontatív-konfliktusos. A 98 utáni politikusok elvi alapon úgy gondolták, hogy a rendszer a konfliktusok révén fog előrehaladni, a politikai rendszer dinamikáját a ki kit győz le logikája határozza meg.

A rendszerváltók 1990-ben megfogadták, hogy a miniszteren és a politikai államtitkáron kívül másokat nem váltanak le, mert a közigazgatás folyamatossága azt jelenti: nem kérdezzük meg a sarki rendőrt, kire szavazott. A politika a semleges közigazgatás szabályát megszegte, és konfliktusos rendszert épített ki. Ebből az következik, hogy ha egyszer ez a daráló elindult, és a politikai lojalitást tették a rendszer függvényévé, akkor tényleg ki kell rúgni a következő ciklusban is mindenkit, és ez borzasztó. Az alkalmassági kritérium innen kezdve nem az, hogy ért-e hozzá, hanem az, hogy az én emberem-e.

Ha belenyúlnak a foglalkoztatási struktúra szerkezetébe, nagyon nehéz lesz, mert a főtisztviselői rendszer és a táblák miatt iszonyú pénzbe fog kerülni.

Május elsején az Európai Unióba, az európai népek és országok olyan közösségébe kerülünk, amely tágabb horizontot, megnövekedett esélyt kínál mindannyiunknak a boldogulás javítására.

Reményünk, meggyőződésünk, hogy gazdagodunk az unióval, de az unio is velünk. Nem érkezünk üres kézzel az EU-ba! Visszük magunkkal nemzeti értékeinket, alkotó-, teremtő képességünket, mindazt a tudást, amely éltetett bennünket az elmúlt két évezredben.

Most rajtunk múlik, milyen lesz közös Európánk, s benne Magyarország.

Az elkövetkező években dolgozzunk együtt reményeink megvalósításáért. Azért, hogy a sorsfordító csatlakozás minél kevesebb megpróbáltatással, társadalmi és egyéni gonddal járjon. Azért, hogy az EU-tagság minél többünknek hozzon felemelkedést! Olyan európai jövő a célunk, amelyben nem lehet vita tárgya, hogy a közszolgálat _ az egészségügy, az oktatás, a kutatás, a kultúra, a közigazgatás, a rendvédelem, a társadalombiztosítás _ meghatározóan közfinanszírozással, egyértelmű állami felelősséggel, az esélyegyenlőség szigorú elvén működik, s nem a pénztárca szabja meg, ki milyen egészségügyi ellátásban részesülhet, kinek milyen iskolai végzettsége lehet.

Ünnepeljük együtt május 1-jén a jövőnket!

Ma például alapjában véve Draskovics Tibortól inkább függ mindaz, amiről beszélnek, mint Jenei Zoltántól vagy Lamperth Mónikától. Ennek ellenére mindenki _ mert az érdekegyeztetés így van kialakítva _ ül szemben a saját lyukas gatyás miniszterével.