MÁR MEGINT KEVÉS AZ IDŐ!

Vadszamárságok

Visszakérnek a kormánytól * A kórház nem eladó! *
Érdemes lesz maradni?

Mi tagadás, elégedetlenség ült ki az arcokra, amikor kiderült, hogy Jenei Zoltán, a Belügyminisztérium közgazdasági és informatikai helyettes államtitkára lekési a 25-én, 14 órára az alapszervezeti titkárokkal és az IB-tagokkal megbeszélt randevút. Amikor megérkezett, enyhe morgás, szórványos taps fogadta, de ő vidám maradt: Megszoktam, hogy piros lapot kapok! _ jegyezte meg rezignáltan, majd a főtitkár határozott felszólítására szinte katonásan a pulpitus mögé, a mikrofonhoz pattant.

Dr. Bárdos Judit közölte, mivel kevés az ideje, azt szíveskedjen konkrét kérdések megválaszolására fordítani, ezúttal az ország sanyarú helyzetének taglalását mellőzze.

_ Hány kérdés van? _ érdeklődött, majd a válaszra így reagált: _ Csak?! Az első felvetés után kissé elkomorult, aztán _ egy-egy tábornoki poéntól eltekintve, igyekezett tárgyszerűen válaszolni, sokszor persze úgy, hogy túl sokra azért senki se mehessen a feleletekkel. Sikerült! Tudtuk, hogy az államtitkár ügyes ember!

_ Igaz-e, ami a Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztető Fórumán (RSZTÉF) legutóbb elhangzott, hogy meg kívánják emelni öt százalékkal a hivatásos állományúak illetménykiegészítését? _ hangzott az első kérdés, amelyet a főtitkár tolmácsolt, akárcsak a többit.

_ Nem tudok ilyesmiről. Ehhez szükséges lenne a köztisztviselői törvény módosítása is, de egyébként is csak akkor lenne lehetséges, ha kormányzati szinten születne erről döntés.

_ Visszaigényli-e a BM az államtól, a kormánytól azt az 1,7 milliárd forintot, amit kénytelen volt a saját büdzséjéből kigazdálkodva az elmaradt ruházat pótlására szolgáló illetmények kifizetésére fordítani?

_ A második félév elején kell erre visszatérnünk, és más területeken is lesznek igényeink, amelyeket azonban nem biztos, hogy akceptálnak, ezért ezek részleteiről most nem szólnék.

_ Pazarol-e a rendőrség, és ha igen, hogy?

_ Értem az utalást, de már sok mindent másképp látok, mint akkor! Ma már más az információs közeg, és más az érvrendszer is. Egyébként nem pontosan idéztek tőlem, én ugyanis nem azt mondtam, hogy a rendőrség pazarló, hanem azt, hogy igenis vannak még tartalékok a gazdálkodásban. Persze, hogy kellene többletforrás annak érdekében, hogy a feladatokat még színvonalasabban lehessen végrehajtani, de ha nincs, akkor így kell megoldani, elvégezni azt, amit kell. A rendőrségnél, de másutt is a működés kerül túl sokba, ezt kell áttekintenünk már a közeljövőben, hogy ezeken a területeken hogyan lehet további megtakarításokat elérnünk.

_ Igaz-e, hogy el kívánják adni az egészségügyi intézményeket?

_ Nem tudom a választ a másképp szolgáltatásra! Nekem nem elsősorban az a kérdés, eladunk-e, hanem az, gazdaságos-e így, ahogyan most van, illetve miként lehetne gazdaságosabb. Azt tudom, hogy a jelenleginél magasabb szintű egészségügyi ellátásra van szüksége a tárcánál dolgozóknak, de még egyszer mondom, nem intézményben, feladatban gondolkodom! Kihasznált-e a kórház, és mennyire? Megvalósul-e, és hogyan a kettős finanszírozás, a tárcáé és a klasszikus egészségügyi ellátó rendszeré? Amíg ezekre a kérdésekre nincs jó válasz, amíg nincs jó megoldás, addig sem az eladás, sem a változás nem jöhet szóba! Sok részletkérdést ettől függetlenül sürgősen rendeznünk kell, de azt mondom, a kórház érték, vigyáznunk kell rá! Közösen _ mondta, majd tisztáztak egy félreértést.

A megyékben a doktor belügyi orvos, ami azt jelenti _ hiába vannak készülőben erre irányuló megállapodások a „fegyvernemek" (rendőrök, határőrök, katasztrófások) között _, hogy bárki is viszi a szolgáltatást, senki nem kérhet a többitől térítést ezért. Kiderült, az államtitkár arról is rendelkezett, hogy az a valamivel több mint 100 rendőr kapja meg a járandóságát, akik elkerültek a megyétől, azért ott nem kaptak, de még nem voltak a besoroláskor a kapitányságon, őrsön, ezért ott sem kaptak eddig semmit.

Jenei Zoltán cáfolta, hogy eladnák a befogadó állomásokat, okmányirodákat, s egyáltalán, hogy az lenne a törekvés, a magánosítás szelleme uralja el a közszférát.

Ez is borzolta a kedélyeket, de még inkább az átszervezés és az ahhoz kapcsolódó, sokak számára más lehetőség híján előtérbe kerülő, igencsak kényszernek tekintett nyugdíjazás. A legfontosabb rémhír: aki idén nem megy nyugdíjba, jövőre már csak az utolsó tíz év átlagát veszik figyelembe, s ezt is az időközben csökkent illetmény alapján, úgyhogy bizonyos a ráfázás. Jenei Zoltán megerősítette: ő is halotta az általa csak vadszamárságoknak nevezett híreket, de sietett mindenkit megnyugtatni: ahhoz hogy a rémhírekben szerepelteknek megfelelően legyen, számtalan jogszabályt kellene megváltoztatni, köztük olyan törvényeket is, amelyek elfogadásához kétharmados többség szükségeltetne. _ El tudnak képzelni ilyesmit? _ kérdezett vissza.

A BM államtitkára tagadta, hogy ne állnának pozitívan az egyenruhákkal kapcsolatos problémákhoz. Rámutatott: általánosságokkal nem, csak konkrétumokkal tudják meggyőzni annak az ellenkezőjéről, hogy az állomány jelentős hányada igenis rosszul adta meg a méreteit a ruhák elkészítéséhez. Semmiféle hibajavíttatásnak nincs akadálya _ mondta.

Ha nem tudnak komolyan érvelni a BM Nyomda tevékenysége mellett, esetleg beolvasztják azt más szervezeti keretek közé. Ígérte a vidéki határőrgépkocsi-használat terén rendet tesz: mondja meg mindenki, mi a jobb neki, három forint kilométerenként, vagy a helyben szokásos bérlet árának a kifizettetése, s úgy lesz _ mondta Jenei Zoltán befejezésül.

CS. K.

PÁLYÁZAT

BRDSZ-gyermektáborozások támogatására

A pályázat jogcíme:

A pályázat keretében támogatás nyújtható a táborozási programok megvalósításához szükséges dologi kiadások és a tematika megvalósításához szükséges személyi juttatások költségeinek biztosításához.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 500 000 Ft

Az igényelhető támogatás formája és összege:

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeni támogatás, melynek folyósítása egy részletben történik a kuratórium döntését követően. A támogatás felhasználását az alapítvány nevére kiállított számlával kell igazolni és megküldeni legkésőbb a táborozás befejezésétől számított 1héten belül.

Pályázatot nyújthatnak be:

A BRDSZ azon alapszervezetei _ akár közösen is, ha egy tábort többen szerveznek _, akik vállalják, hogy a táborozás segíti a következő célok elérését: a.) a programok a közösségi élmény kialakulását segítik; b.) gyermekcentrikus, a kreativitást fejlesztő témák súlyozottan szerepelnek; c.) a programok, a sport általi, illetve a környezeti nevelést segítik; d.) előtérbe kerül hazánk turisztikai és kulturállis értékeinek megismerése; e.) tájékozódnak a gyerekek a rendvédelem, szakszervezetünk és alapítványunk munkájáról.

A pályázat érvényességének speciális feltételei:

_ a táborozás 2004. 06. 01. _ 08. 31 között valósul meg

_ egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be

_ csak BRDSZ-tag gyermeke (unokája) után igényelhető támogatás

Beadási határidő: 2004. 04. 20.

Cím: BRDSZ Érted, Értem, Értünk Alapítvány, 1051 Budapest, József Attila u. 6.

Terjedelem: max. 5 gépelt oldal

Tartalmi előírás: a táboroztató szervezet és tábor vezetőjének neve, helyszín, időpont, létszám (ezen belül BRDSZ-tag gyerekek, unokák száma), program

Az elbírálás: 2004. május 12-éig. Az eredményről írásban értesítjük a pályázókat.

Budapest, 2004. március 24.

Érted, Értem, Értünk Alapítvány

kuratóriuma

Több mint 21 ezer tag képviseletében tanácskoztak

Hegyhez mentek

Demonstrációs dilemmák * Háromféle megoldás * Beindult az EU-felkészítés

A hegyekbe vonultak a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) Intézőbizottsága (IB) és Országos Tanácsának (OT) tagjai, hogy a szervezet dolgairól tanácskozzanak. Ez alkalomból jeles közéleti és belügyi személyiségeket is magukhoz invitáltak.

A BRDSZ intézőbizottsága 2004. március 24-én Dobogókőn egyhangúan elfogadta a szervezet 2003. évi pénzügyi beszámolóját. Az IB megtárgyalta a szegedi hivatásos önkormányzati tűzoltók alapszervezete szétválásának ügyét, amely körül elvi vita bontakozott ki. Kovács Hegedűs Tamás titkárral is egyeztettek, sikertelenül.

Egy főnök, egy titkár

_ Három csoport van Szegeden, de az emberek más-más időbeosztásban dolgoznak, soha nem találkoznak, ez is a válás egyik oka. Persze nagy az ellentét is. Azt javasoltam az IB-nek, egyelőre fogadjuk el a kiválást _ mondta Terjéki László, a katasztrófavédelmi tagozat vezetője, akit dr. Bárdos Judit főtitkár is elkísért a békéltetésre.

_ Hasonló szándékok és gyakorlat miatt szeretnénk még ebben az évben alapszabályt módosítani.

Az IB tagjai közül többen megfogalmazták aggályaikat amiatt, hogy egy-egy nagyobb szakmai egységhez kapcsolódó alapszervezet megbomlik, ami legalábbis ronthatja az érdekérvényesítés hatékonyságát. Valónak tűnik az is, amit többen megfogalmaztak: egy-egy igazgató, főkapitány, vezető szívesebben ül le egy emberrel egyeztetni, mint többel.

Gyolcsos Györgyi, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság legnagyobb alapszervezetének titkára, IB-tag arra figyelmeztetett, ha egy munkáltatónál több alapszervezeti titkár van, akkor könnyebb az érdekvédőket egymás ellen kijátszani.

Hosszas vita alakult ki a testületben, végül abban maradtak, hadd váljanak, erőszakkal senkit sem lehet együtt tartani. Dr. Bárdos Judit főtitkár témát váltva elmondta: a határőr alapszervezeteknél megtörtént a tisztújítás, ennek részleteiről az érdekeltek fognak beszámolni. Felvetette, igény merült fel azzal kapcsolatban, hogy legyen neve a berekfürdői és a gyopárosi ingatlannak. Akinek a legjobb a pályázata, javaslata, nyerjen egy hetet Berekfürdőn, illetve Gyopároson.

A főtitkár arra kérte a többieket, a BRDSZ-titkárok egyelőre a saját tagjaik közt mérjék fel, kinek a gyereke szenved gyógyíthatatlan betegségben, mely családok nevelnek mozgássérült, fogyatékos gyermeket. Hozzátette: felvethetnék a miniszternek, miszerint ne ad-hoc segítsék a családokat, a minisztérium folyamatosan figyeljen oda rájuk és segítse őket. Kérte, legyen a határidő május 1-je.

_ Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy a Köztársasági Őrezred BRDSZ alapszervezete szerzett 1500 belépőt az egyik nagykereskedelmi céghez, amelyeket szétosztunk az alapszervezetnek. Egy belépővel hárman mehetnek be. Cserébe áprilisban két éjszakát adunk nekik Harkányban továbbképzésre, amit mi finanszírozunk. A nagykereskedelmi cég Budapesten van, de nem zárunk ki senkit, mindenki kap, nem határidős, bármikor felhasználható. Hozzájárultok? _ kérdezte. Kérdés sem volt.

A következő IB-ülésen arról is szó lesz, tüntessenek-e vagy ne. Dönteni kell. Rámutatott: van egy-két határőr alapszervezet, ahol nem tudják elképzelni az érdekérvényesítést másként, csak az utcán.

_ Ne az IB-n kérjék számon, miért nem visszük ki az utcára az embereket! _ mondta a főtitkár, majd megjegyezte, megalakítják a háttérintézmények, az iskolák, a kórház és a köztisztviselők tagozatát.

Támogatást kapnak

Az IB-ülés utáni országos titkári értekezletet Szamosfalvi József, az OT elnöke nyitotta meg.

_ Ami a bevételeinket illeti, túlteljesítettünk, és a pénzt a szakszervezeti tagság érdekében használjuk fel. Megvásároltuk a gyopárosfürdői ingatlant _ számolt be a főtitkár a titkároknak, aztán kitért arra, hogy a BM-ben most zajlik az állami támogatás szétosztása.

Tizenötmillió forint van támogatásra, amiből 11 milliót létszámarányosan osztanak el, így a BRDSZ-nek jut a legtöbb.

A legfrissebb, január végi adatok szerint a Hivatásos Tűzolzók Független Szakszervezete (HTFSZ) tagjainak száma közel 2400, a Független Rendőrszakszervezet (FRSZ) 8109 tagot számlál, a Fővárosi Tűzoltók 1189 érdekvédővel képviseltetik magukat, Határőrségi Dolgozók Szakszervezete (HDSZ) 687, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövettsége (PVDÉSZ) 304, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ) 384, Közig. OSZT 421. A BRDSZ bejegyzett tagjainak száma január 31-én 21 402 fő volt!

Szamosfalvi József felszólítására a titkárok a 2003. évi pénzügyi beszámolót egyhangúan elfogadták, aztán dr. Bárdos Judit elmondta: az IB úgy döntött, hogy a BRDSZ _ 1999 óta minden évben folyamatosan fejleszti ezt a tevékenységét _ még inkább szolgáltató szakszervezetté válik. Lesz tagkártya, amely egy budapesti nagykereskedelmi hálózatban vásárlásra jogosít, és többen is használhatják.

Régi nóta, új szlogen

Az országos tanácsban vita után hozzájárultak a szegediek negatív frigyéhez, örömmel fogadta az IB a két ingatlan elnevezésével kapcsolatos felajánlását, bemutatkoztak az új alapszervezetek titkárai, majd a főtitkár ejtett szót arról, hogy a BRDSZ Országos Tanácsának-nek név szerinti szavazással kell döntenie, adott esetben ki hány embert tud az utcára vinni.

_ Nem csak követelni kell a taggyűlésen, hogy miért nem megyünk az utcára, hanem oda kell állni, és azt kell mondani, hogy én az enyémeket kiviszem. Kudarc esetén ugyanis kellemetlen a nagyvilág elé állni. Gondoljátok meg! _ figyelmeztetett.

A bérpolitikai intézkedésekről a főtitkár elmondta: újra és újra azzal próbálják szembesíteni, mit értek el, mit nem, s rámutatott, nem lehetnek kényelmetlen kérdések. Közalkalmazott, köztisztviselő és munkavállaló ügyében van megállapodás, amelyre június 30-áig moratóriumot hirdettek. Így nincs hat százalék, de többet nem tudtak kiharcolni. Emlékeztetett: soha nem hitegetett, a második félévben újra tárgyalnak a BM-mel.

A hivatásos állományúakkal kapcsolatban háromféle variációt dolgozott ki a munkavállalói oldal: 1. megemelik a rendfokozati szorzót 0,2 százalékkal, ezt elvetették, 2. mintegy hat hatszázalékos rendészeti pótlék lett volna, ezt is elvetették. Maradt a 3. megoldás, amit a szakszervezetek javasoltak, hogy a területi és a központi szerveknél az illetménykiegészítést megemelik öt százalékkal, ami belügyi szinten 1,7 milliárd forintot jelentene. Ez az egyetlen reális lehetőség mind a négy tárca és a szakértők számára. A véleményt aláírta a Rendvédelmi Szervek Érdekegyeztető Fórumának munkavállalói oldala és a négy tárca is, ugyanakkor nem vetették el, hogy a 0,2 százalékos szorzó emelésére az év végén, decemberben visszatérnek.

Mondhatja bárki, hogy ez semmi, hisz a helyi szervek ebből nem kapnak. Az ott tavaly év végén bevezetett illetménykiegészítést, illetve a hivatásos önkormányzati tűzoltóknál a tavalyi veszélyességi pótléknak az 50 százalékára ráfejelték a másik ötvenet, ezáltal a belügyi ágazatban megvan az átlag hatszázalékos keresetnövekedés.

Felelősség és figyelem

_ Azt mondtuk, nem létezhet olyan időszak a rendvédelmi szervek életében, hogy a területi és központi szerveknél utoljára 2002. január 1-jén volt béremelés. Visszamenőleg az ötszázalékos illetménykiegészítés megemelését január 1-jére javasolta a szakértői bizottság. Ezt el kell dönteni a kormánynak, mert törvényt kell hozzá módosítani. A FRDÉSZ tagszervezetei készülnek valamire, hogy ha a kormány ezt sem fogadja el, akkor mi legyen, és nekünk is készen kell állnunk egy rendkívüli OT összehívására, s hogy mit tegyünk, de senki sem kötelez minket megállapodásra _ mondta.

A rendőrségi átszervezéseket előkészítő bizottságokban három jogász képviseli a BRDSZ-t, a határőrök átszervezését egyelőre sikerült elodázni, de az a cél, hogy velük is olyan jó együttműködési megállapodást kössenek, mint a rendőrségnél. A főtitkár szerint hálóba esik a munkavállaló, ha az átszervezéssel érintetteket, annyira körülbástyázták.

Holecska József, a határőr tagozat elnöke azzal indokolta az utcai demonstrációt, hogy a vidéken dolgozók jövedelme nagyon alacsony.

_ A cérna igen vékony, a felvetések a kollégáim részéről ebből fakadtak. A BRDSZ-nek meg kell találnia a lehetőségeket a minisztériummal való tárgyalások során, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja. Azért ne feledjétek, otthon megkérdezik tőlünk: miről beszéltetek? Keressük a lehetőségét, ez a felelősségünk, és innen jöttek a felvetések, így értékeljük. Arra kérem az országos tanácsot, a főtitkár asszonyt, az intézőbizottságot, hogy ebben az évben is keressük tovább a lehetőséget, hogy a helyi szerveknél lévő nagyon alacsony jövedelmű állomány valamilyen formában valamit kaphasson. Ha ezt megtesszük, úgy gondolom, a BRDSZ további imázsa óriásira fog nőni a tagok szemében. Ne feledjük, hogy a döntő többséget ők adják, rájuk kell építenünk a jövőt. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Fazekas István, a 24. alapszervezet titkára szerencsésnek tartaná, ha a legközelebbi bértárgyalásoknál, amit a megállapodásban a BM megígér, oda be lehetne venni, hogy a bérfejlesztést központilag állják, ne a helyi szerveknek kelljen kigazdálkodniuk. Az ő esetükben az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában vannak központilag biztosított járandóságok, de az adható juttatásokra szinte soha nincs fedezet, azt elvették. Félnek, hogy amit még esetleg adnak, és nem garantálják központilag, mondjuk a közalkalmazotti hatszázalékos bérfejlesztést, akkor megint az lesz, hogy gazdálkodjátok ki, és akkor megint el fogják venni a különböző pótlékokat, ami csak adható, vagy embereket kell elbocsátani. Ezenkívül azért is kellene a tárgyalási menetbe belevenni, mert például egy olyan költségvetésnél, amint éppen néztük az iskolák helyzeténél is, hogy a dologi kiadások több mint 60 százalékát ki kell gazdálkodni, azt nem tudják, honnan vegyék el a rá való pénzt.

Mindenben van jó is

_ László Csaba pénzügyminiszterként megígérte a belügyminiszternek, hogy az 1,7 milliárd forintot a kormány megfinanszírozza, majd történt egy váltás, és az új miniszter közölte, a BM-nek saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia a pénzt. Ha meglenne az 1,7 milliárd, akkor könnyedén ki lehetne fizetni a területi szerveknél és a központban az ötszázalékos illetménykiegészítést. Harcoltunk, Körmend is megmarad, de tegnap például azt hallottam, hogy a Bevándorlási Hivatalnál az átmeneti szállásokat privatizálják. Draskovics Tibor pénzügyminisztertől pedig azt, hogy az okmányirodákat is lehet privatizálni. Emlékeztek, amikor választás elé állított minket a kormány: bért emelünk, vagy létszámot csökkentünk? Igaz, ez az előző kabinet volt. Úgy döntöttünk, nem kérjük a béremelést, mert a munkahely megtartása ma is fontosabb, mint ezer forint, mégsem tudjuk elképzelni, hogy a területi és központi szerveknél második éve ne legyen béremelés! _ mondta Bárdos doktornő, aztán megjegyezte: a BM vezetése biztosan meg akar állapodni hosszú távra, mert létérdeke, hogy 2005_2006-ban ne legyenek a választásokat negatívan befolyásoló események, vagyis a választás előtti másfél évben adni fognak, jövőre mindenképpen el fog mozdulni az illetményalap, és a minimálbért biztosan beépítik a közalkalmazotti bértáblába. Ez is azt mutatja, mindennek van jó és rossz oldala.

A tanácskozás utolsó napján előadást tartott a résztvevőknek dr. Szabó Endre, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke, aki összefogásra hívta fel az érdekvédőket.

CSÁSZÁR KÁLMÁN

Zsarunap, majális, jubileum

A Városligetben az idén is a BRFK lesz a főrendező, a BRDSZ érdekeit Dani Béláné és Gedeon László képviseli. Nem sokkal később jön a május 1-jei majális a Vágóhíd utcában, ahova az összes megye szokott autóbuszt küldeni. Mindenkit szeretettl várunk a rendezvényeinkre! Gyertek el, legyünk együtt, képviseljük egymás társaságában egymást erősítve az álláspontunkat, a dolgozók követeléseit!

Novemberben lesz 15 éves a BRDSZ, ezért az intézőbizottság azt tervezi, hogy a jubileumi emlékülésükre meghívják a rendszerváltás utáni belügyminisztereket is.

Miniszteri biztosíték

Lapzárta előtt a Belügyminisztérium sajtóirodája közölte: dr. Lamperth Mónika belügyminiszter fogadta a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkárát. A dr. Bárdos Judittal folytatott rövid megbeszélésén a főtitkár egyik felvetésére reagálva a miniszter leszögezte: a vezetése alatt álló tárca nem támogat semmiféle olyan jogszabály módosítást, amely a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait szolgálati nyugdíjba vonuláskor a jelenlegi feltételekhez képest hátrányosabb helyzetbe hozná. A miniszter nem tartja indokoltnak, hogy megváltozzanak a hivatásos állomány szolgálati nyugdíjra jogosultságának jelenlegi feltételei, valamint a nyugdíj összegének számítási alapja. Lamperth Mónika mindezt különösen fontosnak tartja, hiszen a hivatásos állomány majdnem négy százaléka, körülbelül 2000 fő betöltötte az 50. életévét.

Úgy tudjuk, a miniszter különösen bosszús volt amiatt, hogy a BRDSZ 2003. december 4-ei, kaposvári nagygyűlésén a tárca vezetése piros lapot kapott, de most a főtitkár egy semleges, fehér rózsával kiengesztelte.