Nem kiállítás, utolsó figyelmeztetés!

Piros lap fekete szalaggal

Miniszter a színpadon * A BM-Mikulás ajándékai * Hónaljmirigy-örömünnep

Harmadik, egyben egyelőre az utolsó demonstrációját tartotta december 4-én a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) Kaposvárott, a somogyi megyeszékhely impozáns sportcsarnokában. A szervezők a dunántúli megyék belügyi munkavállalóit várták ide, a cél egyértelmű volt: tiltakozni amiatt, hogy a rendőrök, a határőrök, a katasztrófavédelmiek, a hivatásos állományúak, a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók sem kapták meg a Belügyminisztériumtól azokat a juttatásokat, amelyeket pedig megígértek nekik.

Nyirkos, kellemetlenül hűvös idő köszönt ránk, amikor Kaposvárra érünk. A sportcsarnokban már sokan vonnak, számosan az épület előtt dohányozva latolgatják az esélyeket.

- Menjenek a fenébe! Mindig velünk szórakoznak az ígérgetéseikkel! - mondja egy magas, barna, 35 körüli srác, a kiejtéséből ítélve somogyi lakos, aztán a körülötte állók többségének a helyeslése mellett még hosszasan sorolja a sérelmeket.

Beljebb óvakodunk, az üvegajtón túl egy mosolygós lány nyújt felénk kis zöld kártyákat, mint mondja, ez az étkezési jegy, a ruhatárban vehetjük át az elemózsiát.

Ügyes dramaturgia

Úgy döntünk, ez ráér, irány az emeleti kisszoba, mindjárt kezdődik a sajtótájékoztató. Dr. Bárdos Judit főtitkár és Horváth József főtitkárhelyettes már az asztalnál ülve várja az újságírókat, mi is letelepszünk. Előttünk tálcán ízléses szendvicsek, pogácsa, üdítők, szemmel láthatóan jól tartják a sajtómunkásokat.

A sajttáj után a csarnokba igyekszünk, hogy helyet fogjunk magunknak ott, ahol jól láthatunk, hallhatunk mindent. Alig helyezkedünk el, felcsendül a már ismert dallam, a Sárga rózsa. Horváth József a narrátor, és arra biztatja az egybegyűlteket, hogy énekeljék a Szörényi-Bródy-nótát. Jó néhányan ráállnak a dologra, de mire belelendülnének, vége is. Megteltek a padok, úgy nézem, a várt 1300-as létszám biztosan megvan. A főtitkárhelyettes üdvözli a résztvevőket, és mindjárt azzal kezdi, hogy mindannyiuk nevében megköszöni a somogyi BRDSZ-esek szervezőmunkáját. Nem is kell tapsot provokálnia, jön az méltán magától is. Bejelenti, hogy tiltakozásukhoz csatlakozott a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ). Üdvözli megjelent tagjaikat, valamint Fehér József főtitkárt, aki egyben a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) alelnöke is. Újabb őszinte taps. Bejelenti, hogy a demonstrációra meghívták valamennyi belügyi szakszervezet képviselőit, ám közülük egyedül a Független Rendőrszakszervezet (FRSZ) delegációja jelent meg Kaposvárott. Kis zúgás, füttyögés, az FRSZ-eseknek taps. Ez után, ügyes dramaturgiát követve, a demonstrálók hangulatát fokozandó közli, a belügyi tárca vezetője meghívásuk ellenére nem tisztelte meg személyes jelenlétével a nagygyűlést. Szórványos pfujolás, elégedetlen fütty és jó pár piros lap jelezte, ez bizony nem tetszik az embereknek.

Példátlan dolgok

Azért nem maradunk magas vezetők nélkül, hisz dr. Lamperth Mónikát képviselve ott van a sportcsarnokban Jenei Zoltán, a BM közgazdasági helyettes államtitkára, Zsinka András, a BM személyi és munkaügyi főosztály vezetője, dr. Salgó László vezérőrnagy, az ORFK vezetője helyett Bartos László dandártábornok, személyügyi főigazgató, a házigazdák első embere, dr. Soczó László ezredes, somogyi főkapitány, és a többi ágazat vezetése nevében is jelen vannak néhányan.

Az üdvözlések, közjátékok után élesre fordulnak a dolgok, Fehér József lép a szónoki emelvényre. Az MKKSZ főtitkára papír nélkül, világosan, közérthetően és hatásosan fogalmazza mondandóját, feltehetően jó néhány belügyi-rendőri és más vezető megirigyelhetné frappáns expozéját:

- Sok szeretettel köszöntöm önöket, és az MKKSZ nevében megköszönöm a meghívásukat! Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, nincs jókedvünk, hisz nem a megelégedettség hozott ide bennünket. De nem is a hálátlanság - indítja beszédét, majd emlékeztet rá, a fejükhöz vágták illetékesek: "Pont ti demonstráltok, akik a legtöbbet kaptátok ettől a kormánytól?", mire ő így felelt: "Nem vagyunk hálátlanok, hanem aggodalmasak, hogy mi lesz a jövőnkkel!".

- Példátlan, ismétlődő dolgok történtek velünk. A kormány a programjában felzárkóztatást ígért és vállalt, azt, hogy a 2002-es egyszeri nagyarányú béremelés után következő években is inflációkövetőek lesznek a fizetések. A kormányok nem tartják be az ígéreteiket, ezt sem! Igaz, a közalkalmazotti illetménytábla értékeit megemelték 50 százalékkal, de a béreket nem! - sorolja a sérelmeket ismét a hallgatósághoz fordulva, majd azzal folytatja, 2003-ban viszont mind a kettőt befagyasztották.

Elbocsátottak hétezer embert a közszolgálatból! Négy szakszervezeti konföderáció 24 szakszervezete közösen alakította meg a sztrájkbizottságukat, ez is példátlan, vagyis egy soha nem látott összefogás pozitív példája.

- Ki kell fejeznünk valahogy az elégedetlenségünket! Aggódunk a 2004-es, 2005-ös esztendőért, a jövőért és követeljük, azonosan bíráljanak el bennünket a versenyszférával! Ha velük meg tudtak állapodni a 7-8 százalékos béremelésben, akkor ne kérdőjelezzék meg a mi hatszázalékos béremelési igényünket! - fogalmazott egyértelműen és keményen Fehér József, majd kijelentette, ha teszik, ha nem, követelésük elérhető, reális és jogos.

- Bízzatok a BRDSZ-ben, amely kiválóan képviseli az érdekeiteket, és bízzatok az MKKSZ-ben is, mert veletek vagyunk, nem hagyunk magatokra benneteket - fejezi be beszédét a főtitkár.

A felzúgó taps meglehetősen magas tetszési indexre enged következtetni, de nincs idő ezen gondolkodni, a program megy tovább, Horváth narrátor felolvassa dr. Szabó Endre, a SZEF elnökének a BRDSZ főtitkárához intézett levelét, majd a Mikulás okoz izgalmakat.

- Jó napot kívánok mindenkinek! - köszön hangosan két krampusza kíséretében az érkező puttonyos. - Budapestről jöttünk, elhoztuk a Belügyminisztérium és a kormány ajándékait nektek! - közli "örömmel", ám mielőtt folytathatná, a főtitkárhelyettes vallatóra fogja:

- Ide várjuk dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszonyt! Nem találkoztatok vele? - kérdi, mire a Mikulás azt feleli: - Dehogynem, láttuk, itt van a teremben!

Minisztériumi ajándékok

- Hol? - replikáz a határőrök ex-érdekvédelmi főnöke, erre a Mikulás és a krampuszok lázas keresésbe kezdenek. Feljutnak a színpadra, ahol az egyik díszletet megfordítva a miniszter arcmása tekint vissza ránk. Nevetés, fütty, kínos mosolyok és hallgatás a meghívott vezetők soraiban.

- Mit hoztatok a minisztériumból? Mutassátok meg! - hangzik a felszólítás. A Mikulás sorra előveszi, és fennhangon közli, mi szerepel a kis piros táblácskákon: "Létszámleépítés", "Nulla béremelés", "Tavaszi megállapodás és annak kiegészítése", ez teljesült, "európai uniós bérek - Szép álmok". - Mást nem hoztam, de nagyon haragosak ezek miatt a nagygyűlések miatt!

Az egyes táblácskákat a létrából karácsonyfává avanzsált szerkezetre erősítik a krampuszok, és az ezekhez járó fekete szalagokat a BRDSZ lobogójára kötik, közben Horváth József jó narrátorhoz illően arra buzdítja a demonstrálókat, hogy bátran mutogassák a piros lapjaikat, de igazság szerint annyira nem is kell őket buzdítani. Sorra lendülnek a karok, újra hallani a pfujolásokat, füttyöket, most nem szeretnék belügyi vezető lenni!

A ceremónia után dr. Bárdos Judit mond gyújtó hangú beszédet, ezt is olvashatjátok a T-MA-ban, majd ennek végén felhangzik a Beatrice együttes Ott leszünk című slágere. A főtitkárhelyettes ismerteti a nagygyűlés követeléseit, a végén ismét, most már intenzívebben zúg a Sárga rózsa, majd egy 10-15 perces szünetet követően az Irigy Hónaljmirigy jön a porondra. A fiúk ezúttal sem hazudtolják meg magukat, főként amikor a tomboló sikert, tapsvihart tapasztalják, még nagyobb sebességre kapcsolnak. A csarnokból távozva szorosra húzom a kabátom gallérját, cudarul fúj a hideg szél. Hullafáradt vagyok, mire hazaérek, de elégedett, fergeteges hangulatban zárult a BRDSZ kaposvári demonstrációja.

CSÁSZÁR KÁLMÁN

Fizet a BM

A Legfelsőbb Bíróság 2003. november 19-én felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletében jóváhagyta a Zala Megyei Bíróság jogerős ítéletét, amely szerint az új egyenruha vásárlásához visszatartott ruhapénzt, személyenként körülbelül 60 ezer forintot ki kell fizetnie a Belügyminisztériumnak. Jenei Zoltán, a BM közgazdasági helyettes államtitkára a BRDSZ december 4-ei demonstrációja végén bejelentette, még karácsony előtt minden érintettnek átutaltatja a tárca a járandóságát, vagyis egyénenként senkinek sem kell pereskedésbe bocsátkoznia. A belügyesek egy része minimális pénzre számíthat az ünnepek előtt, mert a BM megkapta a kormánytól az egyszeri illetmény kiegészítésre szánt 500 millió forintot, és ezt is kiosztják.

Dicshimnusz a szervezőknek

Jó volt a helyszín megválasztása, végül 1500-an is ott voltak a sportarénában, jó volt látni, hogy megteltek a padso-rok, sőt sokan álldogálni kényszerültek, de ezt talán még ők se bánták. Nagyné Horváth Ildikó, a BRDSZ Somogy megyei alapszervezet titkárában csak a rendezvény végére enyhült a feszültség. Kifejtette, azért érthetetlen a kormány és a minisztérium negatív hozzáállása az illetményemeléshez, mert pontosan tudják, hogy például a rendőrök naponta viszik "vásárra" a bőrüket.

- A rendőr reggel elköszön a családjától, de lehet, hogy este nem érkezik haza. Fegyvert használ, kockára teszi az életét, szolgál és véd. Akkor - úgy tűnik - szükség van rá, rajta a világ szeme, de ha a munka- és életkörülményeiről van szó, magára marad. Egy esetleges létszámleépítéskor a civil szférában az elhelyezkedési lehetősége egyenlő a nullával. Ennek ellenére optimista vagyok, remélem, hogy szavunk meghallgatásra talál - mondta a titkár.

Kolléganője, helyettese, Varga Zoltánné mellette állva megjegyezte:

- A 2002-ben lezajlott béremeléssel a közalkalmazottak sok-sok év elmaradt emelését kapták meg. 2003-ban a béremelés elhúzódó hatására hivatkoztak. Vajon a hatás még 2004-ben is tart?

Fontos hozzájárulás

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke a főtitkárnak címezve levelet intézett a BRDSZ kaposvári nagygyűlés résztvevőihez.

"Tisztelt Főtitkár Asszony!

Tisztelettel és barátsággal köszöntöm a BRDSZ demonstrációjának minden résztvevőjét. Sajnos ismét olyan helyzet állt elő a közszférában, amikor fel kell emelnünk szavunkat a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a fegyveres szolgálatban állók érdekeinek képviseletében. Tárgyalásaink a jövő évi bérekről az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban nem vezettek eredményre. Mi kompromisszumkészséget tanúsítottunk. Késznek mutatkoztunk a béremelés kormány által javasolt, hatszázalékos mértékéről tárgyalni azzal a feltétellel, hogy az beépül a közalkalmazotti illetményrendszerbe és a köztisztviselői illetményalapba. A kormány ezt az igényünket elutasította anélkül, hogy ellenjavaslattal, illetve a tárgyalások folytatását célzó kezdeményezéssel élt volna. Ezért döntött négy konföderáció és huszonhárom szakszervezet az országos közszolgálati sztrájkbizottság megalakulása mellett. Örülök, hogy ebben részt vesz a BRDSZ is, amely már többször tanúságát adta szervezettségének, tettre készségének. Ezt bizonyítja az a demonstrációsorozat, amelynek egyik impozáns és erőt mutató megnyilvánulása a mai rendezvény is.

Hangsúlyozom, nem a konfrontáció, nem a sztrájk a cél, hanem egy tisztességes megállapodás elérése. Nem pusztán a közszolgálat munkavállalóinak béreiért, hanem a közintézmények normális működési feltételeiért emelünk szót, ami minden állampolgár érdekeivel és elvárásaival egybeesik. Harcunk nem ígérkezik könnyűnek. Csak az összefogás, a szívós, kitartó akciókészség hozhat eredményt. Örvendetes, hogy a rendszerváltás óta első ízben sikerült átfogó, egységes sztrájkbizottságot létrehozni, ami azt a felismerést bizonyítja, hogy közösen és összehangoltan kell fellépnünk. Meggyőződésem, hogy a BRDSZ szervezettsége, aktivitása és elkötelezettsége fontos hozzájárulás lesz közös érdekérvényesítő munkánk sikeréhez. Üdvözlettel:

dr. Szabó Endre elnök

Követelések

A BRDSZ kaposvári nagygyűlése résztvevőinek fő követelése az összes belügyi dolgozóra kiterjedő megállapodás elkészítése és aláírása legkésőbb 2004. április 15-éig, amely tartalmazza:

- a belügyi dolgozók bér- és illetményfelzárkózási programját, amely alapján 2007. december 31-éig az átlagilletményük eléri, illetve azonos - a Szlovén Köztársaság belügyi állományának átlagilletményét

- a belügyi dolgozók juttatásait szabályozó törvények és jogszabályok felülvizsgálatát. Ennek alapvető célja a feltételek újraszabályozása

- a szociális ügyek kezelésének felülvizsgálatát, amelyet egy új kezelési mód kialakítását és szabályozását kell eredményeznie

- a belügyi egészségügyi intézményrendszer megőrzését és ennek törvényi garanciáit

- a teljesítményértékeléssel összhangban lévő jutalmazási-elismerési rendszer kialakítását

- az érdekképviseletekkel folytatott minisztériumi párbeszéd, egyeztetés új rendjének és jogi garanciáinak kidolgozását,

A belügyminiszter a követelésekkel kapcsolatban 2003. december 15-éig kezdjen egyeztetéseket a BRDSZ-szel, illetve a követelésekhez csatlakozott belügyi érdekképviseletek által megalakított delegációval! A nagygyűlés résztvevői kinyilvánítják azt a meggyőződésüket, hogy követeléseik jogszerűek és megalapozottak. Felszólítják az országgyűlési képviselőket, hogy kötelezettségüknek megfelelően segítsék elő a követelések teljesülését, képviseljék a belügyi választópolgárok érdekeit! Elvárják a belügyminisztertől és a kormánytól, hogy egy jogállami és demokratikus köztársaságban rólunk nélkülünk ne döntsenek!

Kormányjavaslatok

A közszolgálati szakszervezetek konföderációi közleményben adták tudtára a kormánynak és a nyilvánosságnak, hogy megalakították az országos közszolgálati sztrájkbizottságot, mert az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) november 18-ai, második ülésén sem született megállapodás a közszféra jövő évi béreiről. A kormány erre a következő javaslatokkal reagált: a szakszervezetek oszlassák fel a sztrájkbizottságot, a 2004-re vonatkozó bértárgyalások az OKÉT keretei között folytatódjanak.

1. Az OKÉT ajánlja, hogy a közszférában 2004-ben átlagosan hatszázalékos legyen a bérnövekedés. Javasolja, hogy a béremelkedés mértékéről és módjáról az illetékes minisztériumok, intézményfenntartók, illetve a szakszervezetek sürgősen kezdjék meg az egyeztetést!

2. Az OKÉT háromoldalú monitoring-csoportot hozzon létre a közszféra béreinek folyamatos figyelemmel kísérésére. Az OKÉT 2004-ben negyedévente tekintse át a bérek alakulását. Tapasztalatairól tájékoztassa a kormányt, szükség esetén kezdeményezzen intézkedéseket!

3. A kormány kész a közalkalmazotti pótlékalap 2004. július 1-jétől megvalósítandó emelésére. Ennek mértékéről a tárgyalások során szülessen megállapodás

4. A kormány és a szakszervezetek folytassák a középtávú megállapodásról szóló tárgyalásokat azzal a céllal, hogy 2004. március 31-ig aláírásra kerülhessen

5. Az OKÉT keretében kezdődjenek meg a közszolgálati reform irányairól, illetve az egységes közszolgálati törvényről szóló egyeztetések oly módon, hogy 2004. március 31-ig koncepcióról, 2004. október 30-ig a törvényről be is fejeződjenek

6. Az OKÉT keretében 2004 szeptemberében kezdődjenek meg a tárgyalások a közszféra 2005. évi bérének alakulásáról, a bérrend-szer(ek)ben is garantálható emelésekről

7. Az OKÉT keretében 2004. szeptemberétől kezdődjenek meg és december 31-ig - megállapodással - fejeződjenek be a tárgyalások a közszférában 2005-től megvalósítható munkaidő csökkentéséről és annak módjáról

8. A Kormány és a szakszervezetek 2004. június 30-ig tárgyaljanak és egyezzenek meg a közalkalmazotti tanácsok jövőjével kapcsolatos kérdésekben

9. Az Országgyűlés törvényalkotási programjának, illetve a kormány 2004. I. félévi munkatervének ismeretében 2004. január 31-ig a felek állapodjanak meg az OKÉT 2004. I. félévi munkatervéről

2004. december 3.

Csizmár Gábor, Dr. Veres János Dr. Bárdos Judit nagy hatású beszéde a nagygyűlésen

Virgács a miniszternek

A BRDSZ számon kéri az ígéreteket * Hol a döntéshozók ingerküszöbe? * A Kossuth térre mennek

- A BRDSZ határozottságának, eltökéltségének az eredménye, egyre többen vagyunk a nagygyűléseinken. Most is feltesszük a kérdést: miért vagyunk itt? - kezdte beszédét dr. Bárdos Judit. - Azért, mert eddigi kezdeményezéseinkre, javaslatainkra a Belügyminisztérium vezetésétől, a kormánytól válasz nem érkezett. Azért, mert eddig megfogalmazott követeléseinket fenntartjuk. Azért, hogy a belügyminiszter és a kormány figyelmét ismét felhívjuk, a belügyi munkavállalók élet- és szolgálati körülményeinek további romlását nem engedjük. Azért, hogy figyelmeztessük a kormányt és a BM-et, hogy a kormányprogramban a belügyi állományt érintő célkitűzéseket valósítsa meg. Számon kérjük a belügyi vezetésen a márciusban aláírt megállapodás végrehajtását - folytatja, majd közli: megállapíthatjuk, egy zárt helyen megtartott, korlátozott részvételű nagygyűlés a kormányra, a belügyminiszterre, az országgyűlési képviselőkre nincs hatással. Azt is megengedhetik maguknak a vezetők, hogy a meghívásra nem jönnek el.

Elfogadhatatlan

Joggal várták, hogy itt adnak számot az ígéreteikről, a célok megvalósulásának elmaradásáról. Joggal tartanak igényt arra, hogy akik a törvényekben felelősséggel tartoznak a belügyi állományért, legyen kötelességük ide kiállni. Mondják el, mit tettek értük, és mit nem tudnak vállalni. A BRDSZ eddigi tömegrendezvényei nem érik el a döntéshozók kommunikációs ingerküszöbét! Ebben a tekintetben még nem érték el az uniós szintet? Mikor válnak ebből a szempontból EU-konformmá?

 - Azért vagyunk itt, hogy a nyilvánosság és a közvélemény elé tárjuk, hogy a BM, a kormány, az Országgyűlés frakcióinak, az országgyűlési képviselőknek az ügyünkben tanúsított magatartása elfogadhatatlan, nem toleráljuk. Az aláírt megállapodás kezelése a belügyminiszter és a kormány részéről számunkra elfogadhatatlan és őket minősíti. Levonjuk a tanulságokat, és a konzekvenciákat érvényre juttatjuk, de már most elmondjuk: ezután önöknek garanciát kell adniuk arra, hogy a megállapodásokat betartják - folytatja a BRDSZ első embere indulatoktól sem mentesen.

 Az előző vezetés változtatta meg a szabályzókat, hogy a hivatásos állomány ruházati utánpótlási illetményéből elvettek az újonnan bevezetettre. Ezzel kapcsolatban pert vesztettek. A belügyi vezetés tudomásul vette, hogy 2003-ban nem volt köztisztviselői illetményalap-emelés, a reálkereset megőrzése nem volt sikeres, az ígért kimutatásokat november 20-áig nem kapták meg. Tudomásul veszik, hogy 2004-ben és 2005-ben a reálkeresetek megőrzése a kormányzati célkitűzés, a belügyesek beláthatatlan idő múlva érik csak el uniós kollegáik élet- és munkakörülményeit, és a csatlakozó országok belügyi átlagilletményét sem érjük el.

Ha kell, demonstrálnak

- Ezt tényként kezeljük, de nem nyugszunk bele! Követeléseinket megküldjük a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés és a frakciók elnökeinek. Tájékoztatjuk őket, hogy jutottunk ebbe a helyzetbe. Felkérjük dr. Mádl Ferenc köztársasági elnököt, fogadja a belügyi munkavállalókat reprezentáló BRDSZ delegációját - hangzanak az ultimátumszerű mondatok.

Felkérik az EUROFEDOP és az EPU nemzetközi, európai közalkalmazotti és rendőrszövetségeket, tájékoztassák az Európai Unió szervezeteit a magyar belügyi állomány, a képviseletükben eljáró BRDSZ jogos követeléseiről. Arról, hogy kulturált akciójukra nem reagál a vezetés. A főtitkár bejelenti, létrehozták a BRDSZ sztrájk- és demonstrációs bizottságát. Akcióikat céljaik eléréséig folytatják. Hogy a BRDSZ csatlakozott a közszolgálat országos sztrájkbizottsága által szervezett akciókhoz. Felszólítja a belügyi érdekképviseletek tagságát, a belügyi munkavállalókat, csatlakozzanak a BRDSZ megmozdulásaihoz. Bejelenti, a BRDSZ több nagygyűlést egyelőre nem tart, kilép a közterületre!

- Ha a BRDSZ követelései nyomán 2004. április 15-éig nem lesz megállapodás a kormánnyal és a minisztériummal, szakszervezetünk demonstrációt szervez a Kossuth térre. Meghívja a nemzetközi érdekképviseletek, a csatlakozó országok belügyi munkavállalói képviseleteit!

Megvédik a tagjaikat

Támogatjuk és csatlakozunk a SZEF által szervezett rendezvényekhez! Tudatjuk a kormánnyal, a belügyminiszterrel, az országgyűlési képviselőkkel: nem ilyen Mikulást és karácsonyt vártunk! Mikulás! Kérlek, vidd el az ajándékunkat a minisztériumba! Küldjük azt, hogy a "kiscsizma" szorítsa úgy az ő lábukat, mint sok társunkat a megélhetés gondja! Küldjük a részmegállapodást, a virgácsot, mert a követelményt támasztó, feladatot osztó vezetőket már ismerjük, de az értünk harcoló, rólunk gondoskodó felelős vezetőket kevéssé! Küldünk egy piros lapot, mert felvetéseinkre, javaslatainkra érdemi választ nem adtak. Küldjük, mert önök belenyugodtak, hogy a belügyeseknek felzárkózási program nem lesz! Sokan már a reményt is feladták, de a BRDSZ nem adja fel! Amíg a tagság, a munkavállalók hallgatnak a felhívásunkra, megszervezzük akcióinkat! Karácsonyra békét hirdetünk, nem zavarjuk meg az ünnepeket, de januártól megkezdjük a Kossuth téri demonstráció szervezését! Megköszönöm azok munkáját, akik részesei voltak a szegedi, a nyíregyházi és a mai nagygyűlésünk megtartásának! A résztvevők száma, összetétele reprezentálta a belügyi dolgozókat, a BRDSZ tagságát. Többen eljöttek volna, ha nem félnének. Most is kijelentjük: megvédjük tagjainkat a jogsértő munkáltatói cselekedetekkel szemben! Akik alkotmányos jogaik gyakorlásában megakadályozzák, vagy megfélemlítik őket számolniuk kell vele, hogy fellépünk ellenük. Segítségünkre lesznek az ügyészek és a bíróságok, az EU emberjogi szervezetei. Köszönöm, hogy eljöttetek és kiálltatok a közös érdek mellett! Köszönöm az MKKSZ tagjainak a részvételt! Kellemes, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek! - fejezi be hatásos beszédét a BRDSZ főtitkára.

- csk -

Nem rabszolga, ember!

Mit kívánjunk az új évre? Azt, hogy az országgyűlési képviselők ne egymás háta mögött és egymás ellen, hanem egymás mellett, együtt és értünk, választópolgárokért dolgozzanak! Azt, hogy a belügyminiszter legalább annyit törődjön a 60 ezer belügyi munkavállalóval, mint amennyit az önkormányzatokkal! Azt, hogy végre minden harc nélkül megkaphassuk jogos járandóságainkat! Azt, hogy ne csak üzengessenek nekünk, hanem a tárgyalóasztal mellett, gyorsan döntsenek, ne nélkülünk, hanem velünk! Azt, hogy a kollégák merjék felvállalni a vitában az arcukat és a nevüket! És utoljára: ismét azt kívánjuk, hogy a minőségi munkáért minőségi bért kapjunk, amelyet nem kegyként utalnak át a számlánkra! Hogy véleménynyilvánítás esetén ne fenyegessenek minket, hogy az ajtón kívül tágasabb! Hogy végre minden vezetőnek rögződjön a tudatában: a munkavállaló nem rabszolga, hanem ember! Békés karácsonyt és boldog új évet mindenkinek!

Lajtán túli álomvilág?

Folytatjuk az előző lapszámunkban megkezdett szemezgetést az EPU (European Police Union), az Európai Rendőrunió 2003. szeptember 8-ai ülésén egy, a Knut Paul (Német Szövetségi Köztársaság) és Wim G. Groeneweg (Hollandia) által készített és a szervezet tagországainak rendőrségi tisztviselői által kitöltött kérdőív nyomán szerzett tapasztalatokról szóló beszámolóból.

A rendőrök jogi védelmét, ha az eset hivatalával összefügg az olaszok és a spanyolok nem vállalják, fegyelmi eljárásban csak a holland, az olasz és a spanyol zsaru kaphat jogi tanácsokat testülete jogászaitól. Ugyanez érvényes akkor is, ha a rendőr hibázik. Hogy a szakszervezetektől milyen esetekben kaphat a rendőr jogi tanácsot, itt láthatják.

Százezer lakosra Németországban és Ausztriában jut a legtöbb rendőr (350), Hollandiában több mint 300, Franciaországban csak 200, a többiek nem válaszoltak.

Ahhoz, hogy valaki zsaru lehessen legalább 17-18 évesnek kell lennie, kivéve Spanyolországot, ott 21 év az alsó korhatár. A jelölt legyen az adott állam polgára, orvosilag alkalmas, környezettanulmány eredményeképpen gyakoroljon pozitív benyomást a testület képviselőire, szükséges a büntetlen előélet és az érettségi is. Utóbbi alól kivételek a franciák és a spanyolok.

A nevelés - kivéve a spanyolokat - mindenütt szerves része a továbbképzésnek, ilyen célokat a programokban is meghatároznak az államok rendőrségei. A képzés utáni záróvizsgát követően mindenütt van próbaidő, amely végén a beválást külön vizsgálják. Ismételt vizsga van Hollandiában, Ausztriában és Spanyolországban, csak az elöljáró véleménye nyom a latban a franciáknál és az olaszoknál, a németek pedig mindent, még egyéb meg nem nevezett szempontokat is figyelembe vesznek/vehetnek.

A kiképzés a felméréssel érintett országok közül Hollandiában, Németországban és Ausztriában veszi figyelembe az európai biztonsági elgondolásokat. Ezekben az államokban a rendőröknek oktatják a jogsegélyegyezmények tartalmát is. Európai szintű ajánlásokkal a hollandok és az osztrákok dolgoznak a kiképzéskor. Csak a franciáknál nincs jelölve a véglegesített állomány körében rendszeres továbbképzés, de ez nyilván elírás, hisz a következő táblázatból ennek az ellenkezője derül ki. A továbbképzés időtartama Olaszországban meghaladja az évi 70 órát, Ausztriában és Spanyolországban 40 óra, a hollandoknál 30, a franciáknál csupán 20 óra, de láthatják, van. A németekről e tekintetben nincs hír. A továbbképzés a németeknél és az osztrákoknál a legsokoldalúbb. Általános, jogi, szakmai témákon túl foglalkoznak idegen nyelvi és EU-jogi továbbképzéssel, valamint a sportfoglalkozások mellett lövészetet is végrehajtanak a zsaruk.

Mikor kap a rendőr a szakszervezetektől jogi tanácsot?

8tablazat.jpg

Végveszélyben egy rendőr kislánya

S. O. S.!

- Sziasztok! Egy barátom keresett meg az alábbi levéllel. Sajnos a helyzet valóban komoly, ha nem sikerül donort találni, a kislány talán már a karácsonyt sem éri meg! Arra kérlek titeket, hogy ha tudtok segíteni, vagy tudtok valakit, aki tud segíteni, írjatok akár a levélben található címre, akár nekem! Előre is köszönünk mindennemű segítséget! - írja Nagy Zoltán a renőrségi Intranet Holdudvar topicján.

- Segítséget kérek! Jó barátunk kislánya súlyos csontvelő-károsodással kórházban van, vérdonort keresünk neki olyan ember személyében, aki már adott vért, és B Rh-negatív vércsoportú. A vércsoportból látszik, hogy ez elég ritka, ezért vagyunk kénytelen minden lehetőséget megragadni. Gyakorlatilag életmentésről van szó, hogy a kislány kihúzza a csontvelő-átültetésig. Ha van ilyen személy, kérem, telefonszámmal együtt jelentkezzen a bigz00@freemail.hu e-mail címen -avat be a részletekbe az elkeseredett fiatalember.

A közlemény után soha nem látott áradat indult meg a gyermek megmentése érdekében.

- Liszy, azonnal hívjál fel! - jelzett valaki vissza, hogy segítene. (Liszy kezeli a topicokat - a szerk.) 0 Rh-pozitív nem jó? Ha igaz, én mindenkinek adhatok! - írta egy másikuk. - Ha tudok, segítek. Én 0 Rh-pozitív vagyok, és még valami, az intraneten van egy véradók oldal, ahol név, elérhetőség és vér típus is meg van adva! - így a harmadik.

- A kiscsajnak jobbulást! - szól a következő.

- 0 Rh-pozitív vagyok, ha ezzel tudok segíteni! - jön az újabb üzenet.

- 0 Rh-pozitív a vércsoportom, állandó véradó és csontvelődonor is vagyok. Ha segíthetek, szóljatok! - se szeri se száma az ajánlatoknak.

Köszönjük nektek: T. Gábor B Rh-negatív Baranya Pécs, Sz. Róbert B Rh-negatív Komárom-Esztergom Komárom, B. Gyula B Rh-negatív Tolna Tamási, Kádár Zoltán B Rh-negatív Pest Monor, B. Krisztina B Rh-negatív Zala ZMRFK, B. Csaba AB Rh-negatív Csongrád Szeged RK, K. Zoltán B Rh-negatív Pest, Monor, és mindenki másnak, Üdv Liszy

Szakszervezeti Emlékérmet kaptak

A BRDSZ Intéző Bizottsági döntés alapján 2003-ban Szakszervezeti Emlékérmet az Országos Tanács december 11-ei ülésén adták át.

Név Alapszervezet szám Szerv megnevezése

Hammer Róbertné 1. BM KANYIVH
Molnár Károly 2. ORFK Köztársasági őrezred
Papp László 2. ORFK Köztársasági őrezred
Kovács László 2. ORFK Köztársasági őrezred
Fróna Imre 2. ORFK Köztársasági őrezred
Németh Mónika 2. ORFK Köztársasági őrezred
Bene Lajos 6. BM Távközlési Szolgálat
Kórodi Károlyné 6. BM Távközlési Szolgálat
Kopcsák Károlyné 18. Nyugdíjas alapszervezet
Kiss László 18. Nyugdíjas alapszervezet
Soósné Szlenák Andrea 33. ORFK Kutyavezető-képző Iskola
Grund Adrienne 33. ORFK Kutyavezető-képző Iskola
Győriné Nagy Margit 36. BRFK
Cserpnyák Hugó 36. BRFK
Maczák János 36. BRFK
Városi István 36. BRFK
Gyűrüs Lajosné 37. Baranya megyei RFK
Bíró Ödönné 37. Baranya megyei RFK
Bodnár Lászlóné 37. Baranya megyei RFK
Börcsökné G. Zsófia 37. Baranya megyei RFK
Dr. Nagy Sándor 38. Bács-Kiskun megyei RFK
Gaálné dr. Mezei Edit 38. Bács-Kiskun megyei RFK
Komáromi László 38. Bács-Kiskun megyei RFK
Mikus Piroska 38. Bács-Kiskun megyei RFK
Farkas János 38. Bács-Kiskun megyei RFK
Szeles Lászlóné 39. Békés megyei RFK
Stachó Csilla 41. Csongrád megyei RFK
Magyar László 41. Csongrád megyei FRK
Tomkovics Attila 48. Budaőrsi Rendőrkapitányság
Mokrai Gabriella 48. Szentendrei Rendőrkapitányság
Orosházi Géza 48. Szentendrei Rendőrkapitányság
Csiszárné Török Edit 50. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei RFK
Puskás Éva 50. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei RFK
Almásiné Markó Ágnes 52. Tolna megyei RFK
Poór Károlyné 52. Tolna megyei RFK
Bőgner Edit 52. Tolna megyei RFK
Boros Andrásné 52. Tolna megyei RFK
Völgyi Zsuzsanna 54. Veszprém megyei RFK
Tankáné Lindl Mária 60. BM KANYIVH
Hímes Lászlóné 61. Nógrád megyei RFK
Halápi Sándorné 61. Nógrád megyei RFK
Pintér Istvánné 61. Nógrád megyei RFK
Sterbek István 71. Nyugdíjas alapszervezet
Nagy Lajosné 71. Nyugdíjas alapszervezet
Vargáné Daruka Csilla 77. B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Ig.
Dózsa Lászlóné 84. Tolna megyei Katasztrófavédelmi Ig.
Stübe Ferenc 102. Határőr Igazgatóság, Orosháza
Kovács Imre 102. Határőr Igazgatóság, Orosháza
Baki Zoltán 102. Határőr Igazgatóság, Orosháza
Vincze Tibor 102. Határőr Igazgatóság, Orosháza
Füredi Jánosné 102. Határőr Igazgatóság, Orosháza
Tündik László 106. Határőr Igazgatóság, Budapest
Szalay Attila 106. Határőr Igazgatóság, Budapest
Mukk Sándor 106. Határőr Igazgatóság, Budapest
Pere Zsolt 106. Határőr Igazgatóság, Budapest

Az alábbi titkároktól búcsúztunk el 2003. év decemberében

31. sz. alapszervezet
Péterfai Zoltánné ORKF Lovasbázis, Somogysárd

88. sz. alapszervezet
Sörös Éva BM BÁH KD Regionális Ig., Székesfehérvár

Szabó Sándorné
BRDSZ ügyvivő

2003. második félévében kerek évfordulósok (születésnaposok)

December 11-én a BRDSZ Országos Titkári Értekezletén születésnapjuk alkalmából elismerésben részesült:

Stefán Ilona 21. számú alapszervezet
Papné Fehér Júlia 38. számú alapszervezet
Pallaga Istvánné 59. számú alapszervezet
Pusztai Sándorné 61. számú alapszervezet
Oravecz Mihályné 71. számú nyugdíjas alapszervezet
Dr. Plangár Judit 92. számú alapszervezet
Seresné Tajta Mária 95. számú alapszervezet
Kulcsár László 14. számú alapszervezet
Rusz János 22. számú alapszervezet
Mórocz László 25. számú alapszervezet
Jakab Rudolf 50. számú alapszervezet
Séllei Pál 68. számú alapszervezet
Terjéki László 69. számú alapszervezet
Kovács Hegedűs Tamás 86. számú alapszervezet
Vedrődi György 97. számú alapszervezet

Kedvezményes Opel BRDSZ-tagoknak

Az Opel Gombos Kft. (1039. Bp., Szentendrei út 237) és a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete az alábbi megállapodást kötötte a BRDSZ-tagjai számára a következő vásárlási és szervíz kezdeményeket biztosítja:

Új gépjármű vásárlása esetén tagjaik a következő kedvezmények között választhatnak:

- 5-7 % "Tagi kedvezmény" (típustól és felszereltségtől függően kivéve Viva felszereltség).

- Kedvezményes "Tagi hitel" konstrukciók.

- Öreg és üzemképtelen gépjármű beszámítás 150.000,-Ft-ért (csak hitelre való vásárlás esetén min: 20 % induló részlet max. 60 hónapos futamidő).

- 0,-Ft kezdő részlet befizetésével elvihető új autó. AKCIÓ!

- Kamatmentes hitel (min:50% induló részlet 24 hónapos futamidő kivéve Aglia Viva, Corsa Viva 3 ajtós).AKCIÓ!

Használt gépjármű vásárlása esetén tagjaik a következő kedvezmények között választhatnak:

- 50.000-100.000,-Ft között készpénz kedvezmény (modelltől függően).

- Kedvezményes "Tagi hitel" konstrukciók vagy "Használt autó ingyen" 0,-Ft kezdő részlet befizetésével elvihető használt autó (max. 1 éves korig).

Az akciók összevonhatóságáról konkrét esetekben tájékoztatjuk tagjaikat.

Szerviz és alkatrész kedvezmények:

- 10% szerviz kedvezménye minden esetben.

- 10% alkatrész kedvezmény minden esetben.

A kedvezmények igénybe vehetők:

1039. Budapest Szentendrei út 237.

Meghirdetett akcióink 2003. december 31-éig, vagy a készlet erejéig értendők. Az akciók megszűnése után tájékoztatjuk önöket legfrissebb ajánlatainkról.

Tagjaik vásárlásának feltétele, az önök által elfogadott tagsági kártyák bemutatása valamint az önök által kiállított igazolás.

A megállapodást mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja. A megállapodásunk feltétele a T-MA című havi megjelenésű folyóiratban a hirdetésünk megjelenése az Önök által meghatározott területen.

Budapest, 2003. november 24.

Földes László
értékesítési vezető, Gombos Kft. Opel Márkakereskedés és Szerviz
Dr. Bárdos Judit
főtitkár
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete

Szabó József (1950-2003)

Húszéves korodtól hivatásos sofőrként szolgáltál a BM legkülönbözőbb területein, méghozzá becsülettel! Újabb majd húsz évet kellett várnod, hogy a munkádat másképp is elismerjék: ekkor lehettél hivatásos állományú, azaz valóságos rendőr. Nem sokkal később a BRFK lett az otthonod, mielőtt 1998-ban a BRDSZ-hez kerültél volna, járőrként is helyt álltál a nagyvárosi forgatagban. Halk szavad, őszinte tekinteted mindörökre olyan embert vetít elém, amilyenből sokkal többnek kellene közöttünk lenni. Elvitt a kór, de itt hagytad az emberséged, reméljük sokáig táplálkozunk belőle! Nyugodj békében Jóska!

TAKÁTS LÁSZLÓ

A BRDSZ által alapított "Érted, Értem, Értünk" Alapítvány

A 2002. évben kapott 1%-os felajánlásból az APEH által 2002. november 7-én átutalt 504.170,-Ft összeget teljes egészében a közhasznú tevékenységben megfogalmazott célra, gyermeküdültetésre fordította. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az 1%-ot e célra felajánlották.

A kuratórium elnöksége