Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Országos titkári értekezlet _ 2003. szeptember 4.

Koncepció és stratégia

Közigazgatási reform, folyton-folyvást * Kíméletlenül őszinte államtitkár * Bizakodás van, az eredmények lassan csordogálnak

A BRDSZ alapszervezeti titkárait, az országos tanács (OT), a felügyelőbizottság (FB) és a pénzügyi ellenőrző bizottság (PEB) tagjait Szamosfalvi József, az OT elnöke köszöntötte. Külön üdvözölte dr. Tóth Zoltánt, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát, majd bejelentette a tanácskozás fő napirendjét, a közigazgatási reformról szóló államtitkári tájékoztatót.

Az államtitkári expozé előtt dr. Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára emelkedett szólásra:

_ Azért hívtuk meg az államtitkár urat, hogy felkérjük, szíveskedjen a mintegy 60 ezer munkavállalót képviselő BRDSZ tisztségviselőit tájékoztatni arról, milyen reformot hagyott jóvá a kormány, és ennek milyen kihatásai lesznek a belügyi munkavállalókra, illetve a minisztérium szervezetére. Arra kértük az államtitkár urat, hogy a kormány augusztus havi döntése nyomán mondja el, hogy mi, belügyi, rendvédelmi munkavállalók _ köztisztviselők, szolgálati viszonyban állók, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók _ az elkövetkezendő két-három évben milyen szervezeti változásokat fogunk megélni, milyen állománykategória közötti átcsoportosítások várhatók, és ezen változásoknak milyen alapvető kihatása lesz a további életünkre _ vezette be dr. Tóth Zoltán mondandóját a főtitkár, aki hangsúlyozta, arra nem kérte az államtitkárt, hogy a 2003_2004. évi költségvetésből következő fejlesztésekről, béremelésről szóljon.

Dr. Tóth Zoltán hosszas felvezetéssel kísérelte meg a lényeget az átlagosnál is érthetőbbé tenni. Elmondta: a kormány által elfogadott közigazgatási reformról szóló határozat, a Belügyminisztérium (BM) ágazati, szakmai és funkcionális stratégiáinak rendszere és a BM szervezeti és működési szabályzatának módosítása alapozzák meg a változásokat.

Feltételek nélkül nehéz

_ Azért van szükség közigazgatási reformra, mert így nem mehet tovább _ indította felszólalását megdöbbentő őszinteséggel az államtitkár, majd így folytatta: _ 1990-ben _ a rendszerváltáskor _ pozitív értékek születtek, és a választópolgárok azóta négyévenként a választásokkal értékelik a kormány tevékenységét. A változások szükségessének további okai, hogy a rendszerváltás pozitívumait mindenképpen megőrzendőnek tartjuk, azonban a tapasztalatok alapján nyugodt lélekkel mondhatom, hogy az elmúlt 12 évben történtek _ ez az adott kormányok színétől független _ olyan rossz döntések, tévedések, olyan hibás törvényi részletek voltak, amelyek nem szolgálják a továbbfejlődés lehetőségét. Nyomós ok az európai uniós csatlakozás, amelyről Magyarország lakossága óriási többséggel döntött. A harmadik elem az, hogy az emberek számára még több, jobb szolgáltatást kell hogy nyújtson a közigazgatás, a rendészeti igazgatás is, amely az unióhoz közelítő életszínvonalra adhat lehetőséget.

Dr. Tóth Zoltán a továbbiakban először általában szólt a közigazgatási reformról, aztán arról, mit szeretne a Belügyminisztérium, végül a BM központi szervezetének, a központi igazgatás már meghozott döntéseit ismertette. Előrebocsátotta, a BM-ben az elmúlt évben számtalan stratégia született, ám többségük papíron maradt. Mindezek ellenére állította ha tetszik, ha nem, stratégiákat kell „gyártani", hogy lássuk, 2006-ig milyen célokat kívánunk követni. Elsődleges _ jelentette ki _ a kormányprogram. Tavaly decemberben _ emlékeztetett _ dr. Lamperth Mónika meghatározta a BM stratégiai fejlesztésének céljait. Ennek alapján történt a BM 2002. évi tevékenységének értékelése és a 2003-as esztendő feladatainak meghatározása. Hogy látható legyen, a tárca irányítói miként képzelik el a megvalósítást, módszertani útmutató készült, majd különböző részterületeket érintő stratégiai elképzelések, amelyeket azóta az érdekvédők, a BRDSZ is megismerhettek. Háromezer oldalnyi anyagról van szó, amelyet az államtitkár felelevenítésre méltónak ítélt.

_ Az egyik leglényegesebb az emberek, a kisebb társadalmi csoportok, a települések számára, hogy tudunk szolgáltatásokat biztosítani, s ennek megfelelően a szolgáltatásokat átalakítani. Kulcskérdés, hogy a biztonságot az emberek számára nyújtott szolgáltatásnak tekintjük. De megfelelő feltételek nélkül, rossz technikai adottságokkal, igazgatásszervezés nélkül nem lehet normális szolgáltatást nyújtani. Kinek kell erről gondoskodnia? A Belügyminisztériumnak. Számba kell venni a szolgáltatásokat, és dönteni kell, melyik célra, mennyi pénzt fordítunk. Azzal is tisztában kell lennünk, hányfajta szolgáltatást nyújtunk, ma még ezt sem mindig tudjuk _ szólt az újabb megdöbbentő államtitkári kijelentés.

Korrekt civilesítés

Az EU-csatlakozással kapcsolatban dr. Tóth Zoltán rámutatott, ennek az alapja a belügyi-igazságügyi együttműködés, amelynek részeként át kell alakítani a minisztériumokat, ugyanis a tagállami érdekeket másképp nem lehet érvényesíteni. Az is nélkülözhetetlen, hogy a miniszter, a közigazgatási államtitkár, a főosztályvezető és az ügyintéző megfelelően felkészült legyen. Ma még nem az, ismerte be, de hogy ez ne így legyen, erre vonatkozó stratégiát is produkálni kell, jegyezte meg.

Harmadikként a rendőri tevékenységről mint szolgáltatásról szól, amely értékelése szerint kezd ebbe az irányba fordulni. Egyik fontos eleme, hogy a szolgáltatásokat városi szintről kell nyújtani a községek számára, ez a kistérségi koncepció. A Belügyminisztériumból még egyetlen tolvajt sem fogtak el, indokolt. Ha nincs kellő, a városi rendőrkapitányságra telepített erő, jól felkészített humán erőforrás, elégséges anyagi és technikai feltételek között dolgozó rendőr, akkor nincs miről beszélni. Ezért alapkérdés a helyi megerősítés.

A másik ilyen az, hogy a rendőr fegyvert visel, használ, ha kell, és ezzel az életét teszi kockára. Ez súlyos lelki tehertétel, de vannak emberek _ szerencsére _, akik ezt vállalják és csinálják.

Létszámcsökkentés nélkül

_ Hogy illeszkedik ez a stratégiához? Úgy, hogy ennek a veszélyvállalásnak le kell vonni az anyagi konzekvenciáit. Aki ezt a terehet vállalja, annak kell a legtöbb fizetést kapnia a rendészeti szervezeteken belül. Az nonszensz ehhez képest, hogy a pont a rendőr kapja a legkevesebbet, nem? _ tette fel a költői kérdést.

Kitért természetesen a határőrök és a tűzoltók helyzetére is, akik hasonló helyzetben vannak, mint a rendőrök, más módon, de ők is az életüket kockáztatják a munkájuk során.

A köztisztviselő fontos ember, mert mások vagyoni helyzetéről, személyi állapotáról, jogokról, kötelezettségekről dönthet, és dönt is. A köztisztviselő a rendőrhöz, tűzoltóhoz viszonyítva persze kisebb alkotmányos terhet visel, ám szerepe, felelőssége nagyon is jelentős. A közalkalmazottak és a munkaviszonyban állók utánuk következnek a hierarchiában, és az ő köreikben is vannak specialitások, tehertöbbletek, mégis muszáj rangsorolni, mert a pénz nem áll korlátlanul rendelkezésre. A továbbiakban az államtitkár a civilesítési programot vette sorra, amelynek a lényege, hogy mindenkit az ellátott munkakör szerinti kategóriába kell besorolni, a BM-nek e tekintetben komoly adóssága van. A program egyébként 1990-től kezdve rendre azért dőlt dugába, mert visszatérően felmerült, hogy az emberek jogai csorbulnak, és egyébként is, a szerzett jogokat nem szabad bántani. A BM elképzelése ehhez képest az, hogy igenis végre kell hajtani a programot, de nem visszamenőleg, egzisztenciákat megsemmisítve, családokat nehéz helyzetbe hozva, hanem a jövőre vonatkozóan, az úgynevezett előre menő rendszerben a megszerzett jogok sérelme és létszámcsökkentés nélkül.

_ Nem akarjuk, hogy az emberek kevesebbet keressenek, de azt a leghatározottabban, hogy a jövőre nézve az újonnan betöltendő munkakörökbe e szerint az alkotmányos mérlegelés szerint kerüljenek az emberek _ mondta.

Vitatható tervek

Az államtitkár érvelése szerint a határőrizet rendkívüli kihívás, mert olyan EU-normáknak megfelelő, schengeni határőrizeti rendszerre van szükségünk, amely megóv a migrációtól, blokkolja a bűnözők beáramlását, egyúttal azonban lehetőséget ad a normális határforgalomra és nem utolsó sorban a zavartalan magyar-magyar kapcsolatok tartására is. E tekintetben speciálisak vagyunk Európában, de talán a világban is. A határőrség létszámát a költségvetési helyzet függvényében a belügyi vezetés _ természetesen kormányzati támogatással _ fel kívánja emelni az országgyűlés által meghatározott 14 ezres létszámra. Nem úgy, hogy elbocsátunk pár ezer rendőrt vagy tűzoltót, nem. Erre kell lenni költségvetési keretnek, és dr. Tóth Zoltán reményét fejezte ki, hogy lesz is. A katasztrófavédelemmel kapcsolatban kifejtette: a minisztériumnak információkra van szüksége, hogy ne a tévéhíradóból tudja meg, ha esemény történt. Ez persze a jelenlegi információs rendszer súlyos kritikája, a jobbítás érdekében erre vonatkozó stratégia is készül csakúgy, mint a következő választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban. A választási rendszer az államtitkár szerint nem rossz, de mint minden, ez is lehet jobb.

Új munkamódszerek

_ Szakítani kell azzal a helytelen gondolkodással, miszerint a bűnmegelőzés csupán rendőrségi feladat, hisz mindannyian tudjuk, hogy nem így van, a bűnmegelőzés társadalmi feladat _ emlékeztetett, majd a funkcionális stratégiákra áttérve kijelentette: például a jogalkotásban elképesztő tévutakon járunk.

A parlament 1500 törvényt alkotott a rendszerváltás óta, 28 ezer hatályos jogszabály van, ez rengeteg. A költségvetési gazdálkodásban, jelezte, óriási gondokkal küzdünk. Kiemelte: ha szűkülnek az állami források, az nem járhat együtt a fejlesztések stagnálásával. Új munkamódszereket kell tanulni, az állami költségvetési beruházások beszűkülésére új metódusokat kell kitalálni, például a magántőke bevonását a közszolgáltatásokba. Ez érzékeny dolog, de az Állami Számvevőszék megítélése szerint követhető és eredményes metódus lehet. Ami a humánerőforrás-politikát illeti, a BM ezt is át óhajtja alakítani, új követelmény-rendszerrel, a tanulás, a továbbképzések rendszeressé tételével, a piacon meglévő humán erőforrás megvásárlásával. Vannak olyan területek, ahol a piaci humán erőforrás nem használható: a jogalkotásban és a hatósági ügyintézésben.

Az informatika rendkívül egyenetlen a Belügyminisztériumban. Vannak világbajnoki rendszereink, de más területeken még mindig ott porosodnak a PC-k, vagyis kiegyensúlyozatlanok vagyunk. Két lehetőség van: vagy agyonverjük az élen járókat, nem fejlesztünk 10 évig, és minden pénzt azoknak adunk, ahol még kockás füzet van. Ez nem normális, járhatatlan út. Akkor mi marad? A fejlesztés, a felfelé nivellálás. Ehhez elsődlegesen gondolkodásra van szükség, nem PC-vásárlásra, mondta dr. Tóth Zoltán, aki előadása őszinteségével szerencsére egyre többször lepte meg hallgatóságát. A magyar közigazgatás ugyanis tömve van rosszul sikerült projektekkel, folytatta. Ilyen a központi illetményszámfejtő rendszer is, példálózott, aztán belement a részletekbe. Ezt követően a rendkívüli helyzetek kezeléséről szólt, szintén nem túl hízelgően, érzékeltetve, tucatnyi, vagy még több gond van, amelyeket feltétlenül orvosolni szándékoznak. Ilyenek a nemzetközi szerződések és kapcsolatok, valamint a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás.

Reakciók

Dr. Tóth Zotán a stratégiák véglegesítésének időpontját szeptember 30-ában jelölte meg, a zárási időpont október 15-e. Bejelentette, hogy máris létrehozták az EU információs központot az önkormányzatok számára. Felvetette, miért van, hogy a nőknek továbbra sem annyi a fizetése ugyanabban a munkakörben, mint a férfiaknak, s kifejezte a belügyi vezetés eltökélt szándékát, hogy ezen is változtasson. Kifejtette: újfajta ellenőrzési rendszerekre van szükség, s még több fontos, nagy szervezet szerepének az újragondolásáról fejtette ki a minisztérium álláspontját. Arra figyelmeztetett, nemcsak a belügyi vezetésnek, de a tárca valamennyi dolgozójának hatalmas a felelőssége abban, hogy az elkövetkezendő években közös munkával egy valóban új, az eddiginél jóval hatékonyabb és eredményesebb szervezeti komplexumot működtessenek. Befejezésül megköszönte a megjelentek türelmét azért, hogy két órán át feszült figyelemmel kísérték figyelemmel mondandóját.

Dr. Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára megköszönte az államtitkár részvételét és előadását, válaszait.

Hároméves megállapodás?

_ Mi sem tudunk mindenre pontos választ adni _ hangsúlyozta Szamosfalvi József OT-elnök _, de legalább az irányvonal kijelölése szempontjából mindenképpen orientálni szeretnénk benneteket _ mondta, majd bejelentette, először a hároméves megállapodás megkötésére való felkészüléssel foglalkozik az Országos Tanács.

Elmondta: különböző stratégiákat dolgoztak ki ezzel kapcsolatban, amely munkálatokat Horváth József főtitkárhelyettes irányított. Sok társ szakszervezettel koordináltak, és úgy gondolják, minden tekintetben körültekintő munkát végeztek. Az ezzel kapcsolatos beszámolóra felkérte Horváth Józsefet.

A főtitkárhelyettes rámutatott hosszabb távú, három-, vagy többéves megállapodás előkészítését tervezik. Ennek célja az illetmények és más juttatások növekedésének meghatározása, és egyben lehetőség teremtése az uniós átlagilletményekhez való felzárkózás megkezdésére.

_ A 2003-as évet még nem zártuk le, november végéig rendezni kell, hogy a hivatásos állományt ne érje reálkereset-csökkenés. Ez nem tárgya az anyagnak _ mondta, majd rátért a lényegre.

Kételyek, dilemmák

Felvázolta, a BRDSZ vezetése úgy látja, a belügyi állomány lényegében beletörődött a 2003. évi illetményfejlesztésbe, de mentálisan nem fogadta el azt. A legalacsonyabb illetmények javítására tett kezdeményezések hatása vegyes. Az önmagában is pozitív közalkalmazotti illetményemelést a többség egy folyamat első lépésének tekintette, amely most megállni látszik. A köztisztviselőket érintően az illetményalap 100 százalékra történő beállása javított a helyzeten, de a várakozásokat ez nem elégítette ki.

A hivatásos állomány várakozását a helyi szinten bevezetett illetménykiegészítés mértéke és módja az elosztásra szánt 500 milliós keret léte nem oltotta ki. Ennek oka a rendvédelmi szervek tevékenységével szembeni növekvő elvárások által kiváltott hatásban is kereshető. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a belügyi rendvédelmi szerveknél lesz a legalacsonyabb illetmény, az uniós csatlakozás esetén a más államok rendvédelmi szervezeteihez viszonyítva. Ennek a ténynek tudatában van az állomány.

A 2004-re, de 2005_2006-ra vonatkozóan is elgondolt elvárásainknak, jogos igényeinknek a megvalósíthatósága, a kormány által meghirdetett program, és a tervezett 2004. évi költségvetés ismeretében több mint kétséges. A kormány több oknál fogva takarékos költségvetést készít. Alapvető probléma a szakszervezetek szempontjából, hogy nem tervezik az illetmények érdemi, számunkra érzékelhető és jelentős emelését. A 2004. év ilyen tárgyú célkitűzése, a reálbérek, a reálkeresetek szinten tartása.

A minisztérium mozgásterét a költségvetés behatárolja az illetmények és más juttatások tekintetében. A hivatásos és köztisztviselői állomány vonatkozásában a kormányzati intézkedéseket valószínű nem tudja túllépni. A közalkalmazottakat és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozókat érintően önálló miniszteri döntés is lehetséges.

A többség bizalmatlan

A közszférára vonatkozó megállapodás előkészítése, egyeztetése ez idáig nem történt meg, így az uniós átlagbérekhez való felzárkózás kérdése nyitott. Egy ilyen program elkészítése és egyeztetése miatt a lehetséges megállapodás már túlmutatna ezen a kormányzati időszakon. Egyre többször merül fel a közszférában foglalkoztatottak létszámának csökkentésére vonatkozó szándék.

A közszférában foglalkoztatottak között rivalizálás van, amelynek célja a kivételes, vagy kedvező helyzetbe való kerülés az illetmények, illetve a bérfelzárkózás szempontjából. Nem tisztázott fontos kérdés, hogy a közszférára vonatkozó megállapodás hiányában a Belügyminisztérium állományára vonatkozó megállapodás létrejöhet-e. A belügyi állomány, a szakszervezeti tagság képviseletében eljáró szakszervezetek elgondolása és hozzáállása a megállapodás létrejöttéhez képest vegyes.

A többség nem bízik a megállapodás létrejöttében, illetve a kívánságok megfogalmazásán nem jutottak túl. A 2003. évi megállapodást aláíró szakszervezetek együtt mozgása még ma is él, de érdemi hozzájárulás az eddigi előkészítéshez a többség részéről nem történt. Kivárják a BRDSZ kezdeményezéseit, így nehéz érdemi egyeztetést végezni. A szorosabb együttműködés több oknál fogva problémás. Az FRSZ a javaslatait megküldte, majd megbeszélést kezdeményezett velünk. Szóban egyetértés van abban, hogy a két szervezet közötti érdemi kommunikációra ebben a kérdésben szükség van. A HTFSZ írásos előterjesztést küldött az oldal ügyvivőnek. A Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének képviselője részt vett az egyeztetéseken.

Milyen következtetéseket vonhatunk le? Az első ilyen, hogy a kormány jelenlegi programjával, költségvetési terveivel, szándékaival nincs összhangban a BRDSZ-illetményfelzárkózási elképzelése. Ehhez a kormányzati támogatás tudomásul vételének lehetősége jelenleg nincs meg. A fegyveres és rendvédelmi szervek állományának bevonása a felzárkóztatási programba olyan költségvetési vonzatú, amelyet a mostani helyzetben még részben sem vállalnak. A Belügyminisztérium állományát érintően azonban több ok is van arra, hogy a kormány-, illetve a kormányzati döntésekre befolyást gyakorlók ezeket mérlegeljék és elfogadják. Ezt mondta a közigazgatási államtitkár is.

Uniós bérek felé?

A minisztérium vezetésének szándéka az állomány illetményhelyzetének javítása és ennek egy megállapodásban való rögzítése stabilizáló hatású lenne. A hivatásos és köztisztviselő állományt érintően azonban kötött a kormányzati intézkedésekhez, a kormány által létrehozott megállapodásokhoz. Úgy látszik, hogy a hivatásos és a köztisztviselői állomány illetményfelzárkózásának kérdésében mintha segítségre lenne szükség, arra, hogy a szakszervezetek szerezzenek támogatást a kormánytól.

A többi állományt érintően a minisztérium vezetésével kell az egyeztetést lefolytatni. Amennyiben a költségvetésen belül tudnak maradni, és a megoldás minisztériumi hatáskörű, elvileg van lehetőség a megállapodásra.

Az uniós átlagbérekhez való felzárkózással kapcsolatos szakszervezeti elgondolások, a megállapodás módjai még nem tisztázottak. Szükséges megfogalmazni a többi belügyi szakszervezettel való együttműködést, megfogalmazni és elkészíteni a BRDSZ önálló cselekvési programját, amely ehhez szükséges. Ehhez az intézőbizottság, vagy az országos tanács ad meg a felhatalmazásokat.

Ma már tudjuk, hogy egy megállapodás lehetőséget teremt az illetmény felzárkózás előkészítésére, részbeni elindítására. Előnye, hogy hatást gyakorolunk ezekre, hátránya, hogy nem abban a mértékben valósulna meg, ahogy elgondoltuk. Ha optimistán becsüljük meg a helyzetet, legfeljebb öt év múlva fordulhat úgy a helyzet, hogy a mi elképzeléseink érvényesüljenek. A kormány és a gazdasági szakértők mást mondanak.

A BRDSZ megkerülhetetlen

A munkavállalók, a tagság kisebb része ismeri azokat a politikai, kormányzati, költségvetési tényeket, amelyek meghatározóak az illetmény felzárkózásra. Ez természetesen az ő számukra a legfontosabb kérdés, szakszervezeti szempontból országosan nem az.

Az emberek elvárása nagy, de sokan nem bíznak a sikerben. De egyöntetűen elvárják, hogy a BRDSZ legyen sikeres. A többség tudja, hogy ez nem egyenlő a hatástalan demonstrációval. Azt gondoljuk ma, hogy mégis, egy ilyen demonstráción _ nincs most róla szó konkrétan _ többen vennének részt, mint bármikor.

A BRDSZ nehéz helyzetben van. Nagyságánál fogva ebben a kérdésben megkerülhetetlen a felelőssége. Tagságunk elvárása egyértelmű és figyelmen kívül nem hagyható. Magatartásunk és felkészültségünk elvileg befolyásolhatja a megállapodást. Nem egyszeri és egyszerű illetményemelésről és valamilyen juttatásról van szó. Az a kérdés, megteremtjük-e jólétünk lehetőségét.

A megállapodás létrejötte kompromisszumot feltételez, sőt, néhány területen elképzelhetően meg kell alkudni a BRDSZ-nek. Ha nem jön létre az egyezség, arra is fel kell készülni, de akkor a felzárkóztatási program elmaradhat. Jövőre vagy azt követően a többi ágazatban is megfogalmazódik egy felzárkózási ütemterv iránti erős szándék. A BRDSZ-é egy lesz a sok közül, és az időn és az ütemen osztozni kell a többiekkel.

Miért maradhat el a megállapodás? Mert a minisztérium nincs abban a helyzetben, hogy ilyen megállapodást kössön, és ez a legvalószínűbb változat. A kormány ilyen jellegű szándékáról nem nyilatkozik, illetve azt mondja, a reálkeresetek, jövedelmek emelkedésének programját már teljesítette. A kormány _ tudomásunk szerint _ a szakszervezeti szövetségekkel egyeztetést semmilyen fórumon nem folytat.

Változott a helyzet

A BRDSZ a kapcsolatait felhasználva propagálja elgondolásait, szerezzen támogatást, és ha lehet, semlegesítse az ellenkezőket. A BRDSZ igénye, hogy a kormány hozzon létre szakértői bizottságot, és dolgozza ki azt a programot, amelyet a BRDSZ-nek követni ajánl. A BRDSZ tartsa meg a munkavállalói oldal ügyvivői tisztségét, mert akkor a bizottság munkájára vagy az oldal munkájára hatással vagyunk. Az intézőbizottság adjon tájékoztatást az országos tanácsnak, a főtitkár kérjen felhatalmazást minden olyan akcióhoz, szakszervezeti megmozduláshoz, amelyhez a testület jóváhagyása szükséges, fejezte be az ismertetést Horváth József, majd kiosztottak egy megállapodás-tervezetet, közben a főtitkár ismertette az ominózus levelet.

Ezt követően ismét Horváth József kért. Azt kérte, hogy a kiosztott állásfoglalást változtatás nélkül hagyja jóvá az OT, mégpedig _ az ügy kiemelt fontosságára tekintettel _ név szerinti szavazással. Rámutatott, a másik oldal voltaképpen elutasította, hogy a bér- és illetményfelzárkóztatásról történő megállapodásról tárgyaljanak. A főtitkárhelyettes utalt arra, hogy ez elfogadhatatlan, s az OT a határozatával arra ad felhatalmazást a BRDSZ vezetésének, hogy az eredeti szándéknak megfelelően erőltesse, ha kell, próbálja meg kikényszeríteni a tárgyalások megkezdését. Ebből nem lehet engedni, vélte.

Eredmények, döntések

Dr. Bárdos Judit megjegyezte: nagyon úgy néz ki, hogy a kormányzat a konföderációkkal kifutott az időből, amikor még az elkövetkezendő három évre megállapodásokat lehetne kötni, így aztán ezek a tárgyalások el sem kezdődtek a Köztisztviselők Érdekegyeztető Tanácsában sem, a mintegy 100 ezer köztisztviselőre vonatkozóan.

Az OT egyetlen ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül felhatalmazta az IB-t a szükséges intézkedések megtételére. Az országos tanács az IB javaslatára Király Csabát a BRDSZ intézőbizottságába kooptálta.

Gyarapodott a vagyon

Dr. Bárdos Judit bejelentette: örvendetes esemény volt nemrég, amikor a BRDSZ július 15-én felavatta, átadta az első saját építtetésű pihenőházát a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Berekfürdőn. Ez azért is fontos, hangsúlyozta, mert sok szakszervezet feléli a vagyonát, mert napi megélhetési gondokkal küzd, mi ehelyett gyarapítjuk. Kijelentette: az IB szándéka szerint a pozitív folyamat folytatódik, az elkövetkezendő hónapokban vesznek egy másik ingatlant, amire 2-3 éven belül szeretnék a második pihenőházat felépíteni. Cserépfalun kibérelték az önkormányzat pihenőházát, két komplett lakást, három apartmant Bogácson. Nagy igény mutatkozik Balaton-parti üdülésre, ezért az IB vett három lakókocsit, két ötszemélyeset és egy négyszemélyeset, amelyeket a balatonszabadi belügyi kempingben állítottak fel, amelyekben feltehetően az igénybe vevők súlyos károkat okoztak. Az IB fontolgatja, hogy elhozza onnan a lakókocsikat, és másképp, máshol próbálja azokat hasznosítani.

Dr. Bárdos Judit köszönetet mondott azért, hogy a BRDSZ-alapítványhoz minden korábbinál több, az adó egy százalékából származó felajánlás érkezett be. Bejelentette, hogy az IB négy hónapos szerződést kötött a Beneficiál Rt.-vel, amelynek alapján a T-MA-ban megjelenő hirdetést felmutató BRDSZ-tagok számára a cég három napon belül, kezes és hitelbírálati díj nélkül kétmillió forintig terjedő, egy és öt év közötti futamidővel személyi kölcsönt biztosít.

CSÁSZÁR KÁLMÁN

FOTÓ: KELEMEN ANGÉLA

Segítség lakásvásárláshoz

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az állami kezesség vállalással támogatott lakás és ingatlan vásárláshoz szükséges kölcsönszerződés megkötéséhez (adás-vételi szerződés) a BRDSZ kedvezményes térítésű ügyvédi segítséget nyújt. A kedvezmény kiterjed azokra a szakszervezeti tagokra is, akikre az állami kezességvállalás jelenleg még nem vonatkozik (közalkalmazottak, munkavállalók).További információ kérhető a BRDSZ jogi tanácsadó szolgálatától a 15-541-es belügyi, illetve a 441-1245-ös városi telefonszámokon.

Intézőbizottság

Érdekérvényesítés?

Dr. Bárdos Judit elmondta: a levél előzménye az, hogy ő és a főtitkárhelyettes előző héten meghallgatást kértek dr. Lamperth Mónika belügyminisztertől, ami akkor nem jött létre. Ezt követően a főtitkár levelet írt a miniszternek, és amikor az OT-ülésre tartott, a politikai államtitkár titkárságvezetője a miniszter nevében, de a politikai államtitkár aláírásával válaszlevelet adott át neki. A titkárságvezető elmondta, a minisztérium vezetésének az az álláspontja, hogy a BM-nek is érdeke a megállapodás, ezért az a miniszter asszony kérése, hogy ezt az OT-ülésen mondja el. Dr. Bárdos Judit még az ülés előtt találkozott Jenei Zoltánnal is, a BM közgazdasági helyettes államtitkárával.

A levél felolvasása után dr. Bárdos Judit mint BRDSZ-tag jegyezte meg: hetek óta kérem a minisztérium vezetését, szíveskedjenek megnézni, az ágazatok között megint hol helyezkedik el a Belügyminisztérium. Minden tiszteletünk az aktuális belügyminiszteré, de a rendszerváltás óta nem volt olyan miniszter, akinek az érdekérvényesítő képessége a többi ágazattal szemben az első helyen állna _ mondta.

Köszönjük, Edit!

A BRDSZ főtitkára ajándéktárgyat adott át Piros Editnek, a Rendőrtiszti Főiskola alapszervezeti titkárának, az intézőbizottság oktatási ügyekkel foglalkozó tisztségviselőjének, és megköszönte, amit az érdekvédelemben kollégáiért, a munkavállalókért tett. A mindig mosolygós, karakán, legtöbbször határozott véleményt formáló asszony a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál folytatja pályafutását.

Ne lakj magasan!

A BM közigazgatási államtitkára beszélt arról is, hogy a magasból mentés hazánkban a katasztrófavédelem egyik gyenge pontja. Nos, ne kerteljünk, olyannyira, hogy akik a tizedik emeletnél magasabban laknak egy tűz vagy más veszélyhelyzet esetén nem számíthatnak, hogy jön értünk a tűzoltó, mert nem jön. Miért? Egyszerű! Nincs mivel! Ha valami, ez a katasztrófa!

Miniszteri üzenet

„Tisztelt Főtitkár Asszony! Szeptember 2-án kelt levelében ön a Belügyminisztérium

vezetésének szándékairól kérdezi miniszter asszonyt a munkavállalói érdekképviseletekkel kötendő három-, vagy többéves megállapodást illetően. Szándékunkat egyértelműen jelzi, hogy a Belügyi Érdekegyeztető Tanács márciusi ülésén elfogadott ütemterv szerint hónapok óta folyik az ezzel kapcsolatos munka. Kialakultak és többször üléseztek a szakmai előkészítésre hivatott munkabizottságok. A menet közbeni operatív döntéseknek megfelelően a munkavállalói oldal megfogalmazta javaslatait, amelyek értékelését a Belügyminisztérium szakmai szervezetei jelenleg végzik. A kialakult gazdasági helyzet természetesen behatárolja a lehetőségeket, a kormányzat mégis elszánt arra, hogy végrehajtsa programját. Folytatni akarja a jóléti rendszerváltást, az elért életszínvonal megőrzését, az esélykülönbségek további csökkentését, a legnehezebb helyzetben lévőknek nyújtott támogatás növelését. Tartós, nagyobb ütemű gazdasági növekedést akar elérni, versenyképességünk, tőkevonzó képességünk javítását, az új munkahelyek érdekében az infrastruktúra fejlesztésével, az uniós fejlesztési források maradéktalan felhasználásával modernizációs fordulatot kíván az országban végrehajtani, hogy a magyar gazdaság sikeresen kapcsolódhasson be az Európai Unió vérkeringésébe. Az embereknek nyújtott jobb közszolgáltatások érdekében folytatja az elhatározott és megkezdett korszerűsítési programokat az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás, a honvédség tekintetében. Ezen programok nyomán tett intézkedések nagymértékben érintik a Belügyminisztérium dolgozóit és családtagjaikat. A kormányzat deklarált céljai adják a keretét a Belügyminisztérium e választási ciklusra vonatkozó feladatainak is, amely elsősorban a közigazgatás egészének, a rendőrségnek a korszerűsítésben a határőrség uniós követelményeknek megfelelő átrendezésében nyilvánulnak meg.

A feladat tehát óriási. Csak úgy hajtható végre, ha munkabéke van, és a gazdaság teljesítőképességének növekednek az emberek, így a közszolgálatban dolgozók javadalmazásai is. A 2004-es költségvetés azt tudja vállalni, hogy a keresetek az előző két év gyors bérnövekedése után megőrzik reálértéküket, a nyugdíjak reálértéke, a 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével együtt az inflációt meghaladóan növekszik, tovább emelkedik a családi pótlék, a diákok több mint a felének ingyenes lesz a tankönyv, nő a fiatal házasok lakásépítési kedvezménye.

Úgy vélem, a belügyi megállapodás előkészítése kapcsán közösen végig kell gondolnunk mindazon lehetőségeket, amelyekkel a takarékos gazdálkodás mellett élni lehet, a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó valamennyi dolgozó jövedelmi és szociális helyzetének javítása érdekében. Ebben egy szélesebb gondolkodást tartunk szükségesnek. A bérek mellett tekintsük át közösen, mit tehetünk a munkafeltételek javítása érdekében, pl. eszközfejlesztés, a munkaidő csökkentéséért, milyen pénzben vagy természetben adható jóléti szociális juttatásokat biztosíthatunk. Az uniós átlagilletményekhez, bérekhez történő felzárkóztatás megalapozása csupán a Belügyminisztériumon belül nem oldható meg, ehhez kormányzati szándék és az ország ezt megalapozó gazdasági teljesítménye szükséges. Ezzel kapcsolatban felelősen tehát az vállalható, hogy a GDP növekedésének függvényében az ágazati korszerűsítések kapcsán szempontként kezelendő a kormány a parlament döntéseiben.

Arra a kérdésre, hogy támogatjuk-e a szolgálati és köztisztviselői törvényeknek a szakszervezetek által javasolt felülvizsgálatát, módosítását, a válasz szerepel az eddig elmondottakban, amint azt a tűzoltók veszélyességi pótléka, vagy a helyi szerveknél dolgozók illetménykiegészítésével és több más döntéssel kapcsolatban elvégeztünk, úgy természetesen a jövőben is bármilyen, a költségvetésben érvényesíthető megegyezés realizálása meg fog történni az érintett jogszabályokban. Amennyiben ennél átfogóbb felülvizsgálatra gondoltak, úgy a választ megelőzően pontosan meg kell ismernünk az ezzel elérni kívánt célokat.

Végül szeretném ismételten megerősíteni a Belügyminisztérium vezetésének azt a szándékát, hogy létrehozunk egy három vagy akár öt évre szóló megállapodást a munkavállalók jövedelmi helyzetének, munkafeltételeinek, egyéb juttatásainak alakulásáról. Ennek a

Munkavállalók Érdekképviseleti Szervezete és a munkáltató közötti folyamatos párbeszéd lehet az alapja, amelyet az előkészítési folyamat során eddig is tapasztaltunk. Ehhez kérem a segítségüket!

Tisztelettel: Pál Tibor"

Egyiptom titkai

Kirándulás a sivatagokba és az oázisokban egyiptomi ásatások nyomában

2003. október 17_31. 15 napigÚtvonal: Kairó (múzeum, kopt negyed, Szent György-templom gyógyító kápolnája, mecsetek, citadella) _ Gíza (piramisok, Szfinx, napbárka stb.) _ Szakkara (Dzsószer lépcsős piramisa, szerdáb, Teti piramisa feliratokkal, Tiy masztaba, Szerapeum, Mereruka vezír masztabája stb.) _ Memphis _ a sivatagi program keretében: Bahariya oázis: fekete sivatag, pálmatenger, éjszakai fürdőzés a sivatagi kútban, gyógyító forrás _ Farafra oázis: fehér sivatag, gombasziklák, opál "bányák", a kő gyógyító hatásai _ előadás _ Dakhla oázis: vörös sivatag, tevegelés a sárga homoktengeren, naplemente a dűnéken, forró kénes forrásban fürdés _ gyógyvizek a sivatagban _ Khargah oázis: parabolabuckák, vándordűnék _ különleges sivatagi klíma, gyógyhatású levegő, piramisok völgye, kopt temető, Ibisz-templom, El Kachef erőd stb. _ Luxor (Luxor-templom, thébai Nyugati Part: Királyok Völgye, Medinet Habu, Memnon kolosszusok, Hatsepszut Deir el-Bahari temploma, Kézművesek Völgye, stb.) _ Karnak (Amon-templomegyüttese) _ Edfu (Hórusz templom) _ Kom Ombo (Szobek krokodílus-isten temploma) _ Asszuán (felukkázás a Níluson, Philae szigete, Elephantine, óbirodalmi sziklasírok, középbirodalmi erőd és feliratok, Kitchener-sziget) _ Nagy Gát _ Hurghada (Vörös-tenger) _ Sinai-félsziget (Szent Katalin-kolostor, napkelte a Mózes hegyen) _ Kairó.

Utazás: menetrendszerinti Egyptair járattal Kairóba, saját légkondicionált busszal a Nílusölgyében és az oázisokban.

Szállás és ellátás: 2-3 ágyas szállodai szobákban, a kolostori szállásokon férfi és női termekben, félpanziós ellátás (reggeli, vacsora).

Érdeklődni és jelentkezni, részletes programot kérni a (06-1)-357-51-64-es számon lehet.

Ára: repülő jegy + 600 dollár

Utazz velünk részletfizetés mellett!
2004 április vagy október  Egyiptom
12 x 20.000 forint, vagy 8 x 30.000 forint.

Új pápai alapszervezet

Ebédszünet után a főtitkár felhívta a titkárok figyelmét, hogy igen fontos kérdésekről kell dönteniük, amelyhez továbbra is szükséges a határozatképesség. Arra kérte a jelenlévőket, tartsanak ki a végéig, hogy ne fordulhasson elő, hogy döntéseik nem emelkednek jogerőre, majd átadta a szót Szamosfalvi Józsefnek, az OT elnökének, aki egy új alapszervezet, a pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság befogadását javasolta a grémiumnak. A szavazás egyhangú volt, az új alapszervezet titkára Horváth Zsolt.

Miért?

Ezt a hosszas, de sok-sok lényeges gondolatot tartalmazó tanácskozási jegyzőkönyvet áttanulmányozva sok minden átsuhant az agyamon. Például az, mi a magyarázata annak, hogy olyan szintű vezető keveredjen a „köznép" közé, aki megfelelő információkkal szolgálva legalább a valóság és az őszinteség látszatát keltve valamiféle nyugalmat kölcsönöz az őt hallgatóknak.

A BRDSZ több szervezete is mozgósította erőit annak érdekében, hogy ezen a nyáron is mind több gyermeket tudjanak díjmentesen táboroztatni, mással össze nem hasonlítható élményekhez juttatni. Fonyódligeten például július
21-e és 27-e között 128 hét és 13 év közötti kissrác örülhetett a gazdag programoknak. A BRFK BRDSZ-szervezete 64 gyermeket küldött, a baranyaiak 30-at, a békésiek 17-et, a szabolcsiak 16-ot, míg a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala egyet. Mindenhonnan kísérők is érkeztek, enélkül lehetetlen lett volna a sulisok felügyelete.

A srácokat négyágyas faházakban helyezték el a szervezők, és teljes, napi háromszori étkezéses ellátást biztosítottak számukra. A táborozást Tóth István, a baranyaiak alapszervezeti titkára vezette, helyetteseként Dani Béláné, a BRFK BRDSZ-szervezetének egyik titkára volt.

A sulisok reggelente hét órakor keltek, ébresztő után tornáztak, tisztálkodtak, rendbe tették szűkebb környezetüket, majd reggeliztek. Esténként _ kivéve az ismerkedési illetve a búcsú napján _ tíz órakor kénytelenek voltak nyugovóra térni. A programok közül igen népszerűnek bizonyult a Fonyódi Rendőrkapitányság néhány eszközének, például a járműveinek _ járőr gépkocsi, járőr motor, fegyverek, kényszerítő eszközök (gumibot, bilincs) _ és a zsaruk munkájának a megismerése, a tűzoltók bemutatója, a drogellenes DADA program felvillantása, és persze a játékok, vetélkedők, a strandolás, gyerekdiszkó, tábortűz, mindent úgysem tudunk felsorolni.

A táborban elsősegélynyújtó hely, a biztonsági, a vízben való viselkedés szabályainak megismertetése, orvosi ügyelet növelte a gyermekek biztonságát.

Így volt ez a többi táborban is.

Berekfürdői apartmanházunkba

Szeretettel invitáljuk

Tájékoztatlak, hogy a berekfürdői apartmanházunk 2003. július 20-án megnyílt. Az eddigi jelzések alapján a kollégák nagy megelégedéssel távoztak az üdülőből.

Az üdülő téliesített, egész évben a kulturált pihenést igénylők rendelkezésére áll. Mellékelten közöljük a turnusbeosztásokat, ami természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár egy-két napra is igénybe lehessen venni.

Kérünk, hogy tagjaidat, kollégáidat tájékoztasd, hívd fel figyelmüket az üdülési lehetőségre!

Üdülési díjak 6 éjszakára (étkezés nélkül):

Turnusbeosztások (hétfőtől vasárnapig)

szeptember 29-tól október 5-ig

október 6_12-ig

október 13-től 19-ig

október 20_26-ig

október 27-tól november 2-ig

november 3_9-ig

november 10_16-ig

november 17_23-ig

november 24_30-ig

december 1-től december 7-ig

december 8_14-ig

december 15_21-ig

december 22_28-ig

december 29-től 2004. január 4-ig.

A szoba elfoglalása 10 órától 14 óráig történik, a szobát elhagyni pedig 10 óráig kell.

Amennyiben akadályba ütközik a szoba elfoglalása a megadott ideig, a gondnokot kell értesíteni. Neve, telefonja: Olajos Ilona 06/20/533-8824

Az üdülésre a BRDSZ-irodában lehet jelentkezni

dr. Puskás Józsefné kolléganőnél, tel.: 12-117, 441-1245

Személyi kölcsön a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete tagjainak*

Kinek ne lenne szüksége kisebb- vagy nagyobb pénzügyi segítségre nyaralás és az iskolakezdés után?

A Beneficial Rt. megadja Önnek a lehetőséget, hogy minden álmát és tervét megvalósítsa egy fedezet nélküli személyi hitellel, melynek most kedvező kamata az Ön pénztárcáját kíméli.


Most is kivételesen előnyös kamatkondíciókat biztosítunk

2003. október 31-ig

Szabadon felhasználható személyi hitelek fedezet és kezelési költség nélkül!*

Példa havi törlesztésre


Kölcsön összege Havi törlesztő részlet Futamidő
1.000.000,- Ft 27 733,- Ft 60 hónap
Kölcsön összege Havi törlesztő részlet Maximum futamidő
500.000,- Ft 14 734,- Ft 60 hónap

Kivételesen kedvező kamatkondíciók a szakszervezeti tagoknak:

200.000 Ft - 499.999 Ft - ig 27 %

500.000 Ft - 999.999 Ft - ig 25,2 %

1.000.000 Ft -2.000.000 Ft -ig 22,2 %

- 12 - 60 hónapig terjedő futamidővel

- hitelünket nem terheli semmilyen kezelési költség, illetve hitelbírálati díj

- az egyszerűbb, problémamentes visszafizetés érdekében postai befizetés helyett akár banki átutalással is fizethet

- előzetes időpont egyeztetés alapján, szerződéskötést követően 2 munkanapon belül a bankszámlájára utaljuk az összeget*

Igényeljen kölcsönt még ma, hívja most munkatársunkat,

a (06-1) 411-7618 -as vagy 411-76-38-as telefonszámon!

Előfeltételek: Bankszámlaszám, magyar állampolgárság, 23 éves életkor, jelenlegi munkahelyén minimum 12 hónapos folyamatos munkaviszony, minimum havi nettó jövedelem adóstárs nélkül 65.000 Ft. A hitel odaítélése minden esetben hitelképesség függvénye.

Az igényléshez az alábbi dokumentumokat kell magával hoznia: - érvényes személyi igazolványát, adókártyáját, utolsó 2 havi bankszámlakivonatát, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolását, 30 napnál nem régebbi vezetékes telefon számla, vagy az Ön nevére és lakhelyére szóló előfizetéses mobil telefon számla illetve BRDSZ tagsági igazolványát.

Nyugdíjasok esetében: a hitel futamideje lejártakor maximum 70 éves életkor, nyugdíjas igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, vagy a nevére szóló nyugdíj összegét is tartalmazó utolsó 2 bankszámlakivonat, 30 napnál nem régebbi vezetékes telefon számla, vagy az Ön nevére és lakhelyére szóló előfizetéses mobil telefon számla illetve BRDSZ tagsági igazolványát.

További, hiteligényléssel kapcsolatos információért kérjük hívja a fenti telefonszámot. Jelen tájékoztató a figyelemfelkeltés célját szolgálja, a Beneficial Rt. részéről nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A hitel nem vehető igénybe üzleti célra. A hitelt a Beneficial Rt., mint pénzügyi szolgáltató nyújtja.

A THM értéke: 24,6% és 30,6% között változik. A hitelhez lehetőség van hitelfedezeti biztosítás igénybevételére.

A Beneficial Rt. központi irodájának címe: East-West Business Center 1088 Budapest Rákóczi út 1-3., ahol barátságos és segítőkész munkatársak várják jelentkezését, hogy akár már holnaptól változtathasson az életén!